U spomen: Naila Beridan (65)

Nakon duže bolesti napustila nas je Naila Beridan, profesorica Mješovite srednje škole u penziji.

Rođena je u Bosanskoj Krupi 5.01.1955.godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Sanskom Mostu, a Šumarski fakultet u Sarajevu.Od 1978.godine radi u Mješovitoj srednjoj školi Živinice, kao profesor stručno teorijske nastave u drvo prerađivačkoj i šumarskoj školi, sve do penzionisanja 2015.godine.

Kolege i brojni učenici je pamte po vedrom duhu i po tome kako je uvijek pomagala drugima. Izvela je generacije šumarskih tehničara, drvnih tehničara, stolara i tapetara. Njeni učenici se i danas sjećaju predstavljanja projekcija iz tehničkog crtanja, kao i drugih disciplina. Bila je dobar pedagog, primjer drugima- kako treba raditi na planu odgoja i obrazovanja mladih generacija. Savjeti za žvot koje je davala svojim đacima se jos uvijek pominju.

Hvala našoj Naili za sve što je učinila na odgoju i obrazovanju mladih na području Grada Živinica i neka joj je lahka zemlja bosanska.