U spomen:Bahrija Bahra Avdaković

Iznenada nas je nakon kraće bolesti napustila naša sugrađanka Bahrija Bahra Avdaković.Tokom radnog vijeka bila je angažovana u stručnim službama srednjih škola, te stručnim službama mjesnih zajednica u općini Živinice.

Nakon odlaska u penziju Bahra je bila članica Zlatne dobi iz sastava GO Crvenog krsta/križa, gdje je bila veoma aktivna i jedan mandat  birana je  za predsjednicu.

U okviru Zlatne dobi bavila se humanitarnim aktivnostima i pomaganju osobama u stanju socijalne potebe.Zavaljujući tim aktivnostima pružena je pomoć mnogim porodicama u vidu nabavke ogreva, paketa prehranembenih artikala, te organizovanim posjetam djeci sa posebnim potrebama.

“Nnapustila nas je naša draga članica Bahra Avdaković.Ostavila je nezaboravan trag u našoj grupi i uvijek će biti u našim srcima i mislima”,oproštajne su riječi članica Zlatne dobi na vijest o smrti svoje nezaboravne članice.

Draga naša Bahro neka ti je laka zemlja, a tvojoj porodici iskreno saučešće.