U spomen:Fabijan Milić-učitelj u penziji

Nakon duže bolesti napustio nas je naš sugrađanin, učitelj u penziji Fabijan Milić.Nakon što je završio Osnovnu školu u Dubravama, upisao je Učiteljsku školu u Tuzli, uspješno je završio i počeo svoj prosvjetiteljski posao.

U svom radu s djecom uvijek se isticao i postizao najbolje rezultate.Uporedo s radom u Osnovnoj školi Šerići, područno odjeljenje Suha, završio je Pedagošku akademiju-odsjek razredne nastave.

Značajan dio svog prosvjetiteljskog staža proveo je u Drugoj osnovnoj školi Živinice, odakle je penzionisan.

Kada je završio Učiteljsku školu, tada je put seoskih osnovnih škola krenulo oko 100 učitelja,s područja Tuzle, Živinica, Lukavca, Gračanice, Srebrenika, Banovića, Tešnja, Orašja, Šekovića,Zvornika i drugih dijelova BiH.Fabijan i njegova generacija dala je veliki doprinos podizanju obrazovnog nivoa građana u ono vrijeme, ne treba zaboraviti da su uslovi rada bili veoma teški, da je ljude trebalo ubjeđivati da šalju djecu u školu, posebno djevojčice, jer je kod mnogih seoskih porodica bilo ustaljeno mišljenje da je toj populaciji dovoljno četiri razreda osnovne škole.U “njegovo”vrijeme u BiH se provodila akcija gradnje hiljadu osnovnih škola, gdje je takođe bio angažovan.

Zahvaljujući toj generaciji, ali i ranijim generacijama porsvjetnih radnika, danas imamo obrazovane mlade ljude, posebno raduje da i iz seoskih sredina imamo respektabilan broj ženske populacije koja se školuje u srednjim školama i fakultetima.

Osim rada sa školskom djecom, Fabijan Milić je slobodno vrijeme koristio rekreativnim aktivnostima u Lovačkom društvu Toplica, gdje je takođe postizao vidne rezultate na provođenju programskih zadataka ove uspješne sportske družine.

Radna kolegica, danas direktorica Druge osnovne škole Živinice, Šemsa Džuzdanović emotivno se oprostila na vijest o smrti penzionisanog učitelja-nastavnika Fabijana Milića:

“Na vijest da nas je juče napustio naš Fabijan u kolektivu je nastala tuga.Bio je veliki radnik, veoma dobar kolega, vedrog duha i uvijek spreman da pomogne.Otišao je tiho kao što je i živio. Porodici upućujemo iskreno saučešće, a našem dobrom uči vječni mir u Božijoj bašti…zauvijek će ga se rado sjećati njegov kolektiv”.