Druga OŠ:Radionica o Međuvršnjačkom nasilju

Međuvršnjačko nasilje je sve češća pojava u našim školama pa se prosvjetni radnici trude da organizuju razne vidove aktivnosti kako bi mladima pomogli u teškim situacijama.Tako je danas u Drugoj osnovnoj školi Vijeće učenika na čelu sa predsjednicom Mirjanom Tadić, organizovalo radionicu na temu “Međuvršnjačko nasilje”, zajedno sa učenicima Prve osnovne škole.

Neodgovarajuće organizirano slobodno vrijeme mlade dovodi u teško stanje, često i stresa, koji se može negativno odraziti na mentalnom zdravlju učenika.Profesorica Mirjana Tadić nam je rekla da je organizovanje radionica i saradnja sa učenicima od ključnog značaja za prevazilaženje teškoća međuvršnjačkog nasilja:

“Radionoicu smo organizovala za obje gradske škole zato što su nam problemi isti, te ih zajedničkom saradnjom možemo prevazići.Radionjica je pomogla djeci u iznalaženju pravih rješenja kojima će prevaladati probleme.Uticaj društvenih mreža može biti negativan, sa neželjenim posljedicam i zato učenicima treba ukazivati na pravilno korištenje mobilnih telefona i koja je to tačka koja ih može odvesti na krivi put.Osim educiranja učenika važno je sarađivati i sa roditeljima, jer su nam zajednički ciljevi u odgojno obrazovnom radu sa učenicima”.

Profesorica Prve osnovne škole Senada Nurkić se zahvalila na inicijativi organizovanja zajedniče radionice dvije gradske škole:

“Odajem priznanje voditeljima Druge OŠ što su organizovali ovu korisnu radionicu za učenike naše dvije škole.Vršnjačko nasilje je postala”nova bolest” u našim sredinama i zajedničkim radom možemo puno postići.Djecu podstičemo da se druže bez društvenih mreža, da se bave sportom i raznim klulturnim sadržajima, kako bi što manje vremena provodili na društvenm mrežama”.

Prem riječima pedagogice u Drugoj OŠ Mirele Nurkić “ulaganje u prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja, kao i pomoć mladima da kvalitetno organizuju veoma je važno.Učenici će znati prepoznati što je to nasilje, kako reagovati ako budu u situaciji nasilja i zašto je važno biti podrška žrtvi”.

Mnogo toga danas su učenici Prve i Druge OŠ saznali o vršnjačkom nasilju i kako izbjeći neugodne i teške situacije od kojih niko nema koristi.U današnjoj radionici svoj doprinos dao je tim stručnjaka, osim već pomenutih, još i Zehrija Čerkezović-socijalni pedagog, te pripravnice Amra Ramić i Erna Trumić./Š.G./