Civilni sektor u BiH na poklonjene nekretnine plaća porez

Civilni sektor u BiH na poklonjene nekretnine plaća porez -Anketa za organizacije pokrenuta u Kantonu Sarajevo

Prostor za rad i djelovanje je jedan od najvećih problema organizacijama civilnog društva jer godišnje izdvajaju značajnu sumu finansijskih sredstava kako bi pokrili troškove rente. Zbog toga su primjeri dobročinstva u kojima osoba ili kompanija pokloni organizaciji civilnog društva nekretninu ili zemljište veoma važan način na koji se podržava i olakšava rad ovih organizacija.Promjenom zakona, olakšali bi davanje za opšte dobro.

Organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini za poklonjenu nekretninu moraju platiti porez, iako djeluju u oblastima od javnog interesa. Tim povodom USAID program “Pravni okvir za filantropiju” koji provodi Fondacija Mozaik sa partnerima poziva sve organizacije u Kantonu Sarajevo da učestvuju u anketi o iskustvima primanja poklona. Rezultati ankete će biti polazna osnova za poboljšanje zakonske regulative u našoj zemlji, a time i veća davanja za opšte dobro.

Prisiljeni da odbijaju donacije

Kada je prije nekoliko godina Udruženje “Vaša prava BiH” u znak zahvalnosti za njihov uspješan rad trebalo na poklon dobiti kuću u Banjoj Luci, otkrili su da za primanje ovog poklona prvo trebaju platiti oko 45.000 KM poreza. Kako nisu imali sredstava da plate toliki porez, morali su odustati od donacije. Emir Prcanović, izvršni direktor ovog udruženja, ističe da već godinama rade u prostorijama za koje plaćaju kiriju i da bi im nekretnina u njihovom vlasništvu itekako dobro došla.

Ukoliko na poklonjene nekretnine ne bi morali plaćati poreze, i ova i brojne druge organizacije civilnog društva bi mogle dodatno unaprijediti svoju poziciju i održivost, biti ekonomski snažnije, a samim time bi se proširila i osnova za više direktnih intervencija za pomoć korisnicima njihovih usluga.

Sporni zakoni u BiH

Za razliku od zemalja regiona, kao i svih članica Evropske unije koje su zakonski oslobodiledonacije organizacijama civilnog društva, u našoj zemlji one podliježu plaćanju poreza od 3 do 10 posto vrijednosti poklona. Do ovakvih situacija dolazi jer rad OCD nije prepoznat jednako važan kao rad vjerskim organizacija i zbog toga što definicije pojmova kao što su donacija, aktivnosti od općeg društvenog značaja i humanitarne aktivnosti u Bosni i Hercegovini ne postoje.

Stanje je potrebno promijeniti, a trenutni fokus je na Kantonu Sarajevo, gdje USAID program „Pravni okvir zafilantropiju“, na osnovu istraživanja zakona,inicira saradnju sa Ministarstvom finansija i Vladom Kantona Sarajevo inicirajućidopune Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone, kojima bi udruženja i fondacije bila oslobođena poreza u slučaju da dobiju nekretninu na poklon.

Poziv svim organizacijama

“Pozivamo sve organizacije civilnog društva koje djeluju na području Kantona Sarajevo da popune anketui odgovore na pitanja koja smo kreirali do 25. aprila 2023. godine, kako bismo dobili informacije o izazovima s kojima se susreću, kao i njihovim stavovima. Odgovori će nam poslužiti da argumentujemo važnost promjene zakona koji će olakšati i uvećati davanja za opšte dobro. Ukoliko je nekome potrebno više informacija mogu nam se javiti na mail filantropija@mozaik.ba“,poručili su iz Fondacije Mozaik.

 Program “Pravni okvir za filantropiju” provodi Fondacija Mozaik zajedno s partnerskim organizacijama (Fondacija Hastor, Udruženje Pomozi.ba, Mreža za izgradnju mira, Fondacija Trag i Catalyst Balkans) uz finansijsku podršku USAID-a. U okviru istog programa osnovan je Filantropski forum koji okuplja kompanije i fondacije u BiH s ciljem ujedinjavanja dobra kroz strateška davanja./Minela Pamuk/