Elektrodistribucija:Bez struje 13. i 14.aprila

Dalekovod 10 kV Kuljan: obavit će se izmiještanje-kabliranje dijela DV-a 10 kV Kuljan, lokacija Kovači-Živinice. (ugradnja ABS-a 12/1600 u trasu DV-a).

Dana, četvrtak 13.april u zastoju 9 do 14 sati.

U tom periodu struje neće imati TP Kovaći bare, Đurđevik Novo naselje 1 i 2, Musići ,Đurđevik 1 i 2,Nukići, Đurđevik, Bare,Juroševići,Vrnojevići,Djedino,Podgajevi,Zukići,Kršići,Kuljan i Gladajevići.

Nadalje, dalekovod 10 kV Kiseljak dionica Ševar-Kiseljak:obavit će se sanacija niskonaponskog voda na području PJD Živinice, grad Tuzla.

Struje neće biti u petak, 14.aprila od 8 do 16 sati na području TP Ševar,Mehmedinovići,Hasnbašići 1 i 2,Bosanska Poljana ,Riva,Hrvatska Poljana, Klade i Kiseljak./M.Tadić/