Adaptacija upravne zgrade MC Srebrenica

Sutra će se održati ceremoniju potpisivanja ugovora između Memorijalnog centra Srebrenica-PotočariSpomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa izvođačem radova GD “KONSTRUKCIJE”d.o.o. Mostar, a u vezi projekta “Sanacija i adaptacija dijela Upravne zgrade iznad krova prvog sprata pado krova iznad petog sprata u Memorijalnom centru”.

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo sufinansira projekat u iznosu od 850.000,00 KM (oko 70%) iz Programa utroška namjenskih sredstava Zavoda, a Memorijalni centar u preostalom iznosu od procijenjene vrijednosti projekta (oko 30%) iz Programa posebnih namjena.Potpisivanju će prisustvovati Mirza Hulusić, direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo,Ševket Hafizović, predsjedavajući Upravnog odbora Memorijalnog centra SrebrenicaPotočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine i Emir Suljagić, direktor Službe Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine.

Svi prisutni i predstavnici medija su dužni da se pridržavaju zaštitnih mjera, a u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom./Almasa Salihović/