Aerodrom Sarajevo:Olakšano kretanje slijepim osobama

Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo danas je održana prezentacija Interreg projekta “DANOVA: Inovativne usluge prevoza za slijepe i slabovidne putnike u Dunavskoj regiji”. Riječ je o transnacionalnom projektu saradnje koji sufinansiraju ERDF (Evropski fond za regionalni razvoj), IPA (Instrument predpristupne pomoći) i ENI (Evropski instrument za susjedstvo).

U ovom međunarodnom projektu, kako je pojasnio Berin Riđanović, vođa projekta, učestvuju različiti subjekti – luke, aerodromi, te naučne institucije i drugi.

“Svaki od projektnih članova tima imao je određenu ulogu i određeni zadatak da implementira u sklopu ovog projekta. Mi smo na Međunarodnom aerodromu Sarajevo postavljali taktilne trake i linije vodilje, a modernizovali smo i web stranicu. Međutim, aktivnosti su puno šire, od produkcije određenih dokumenata, poboljšanja infrastrukture u svim vidovima prevoza – cestovnom, željezničkom, avionskom, kao i pronalaženje najboljih softverskih rješenja za navođenje slijepih i slabovidnih osoba kada koriste sve vidove prevoza”, kazao je Riđanović.

Generalno, dodao je, ima mnogo prostora da se radi i više. Kao neka od dodatnih rješenja za olakšavanje putne komunikacije za slijepe i slabovidne osobe Riđanović je istakao intermodalni prevoz, to jeste povezivanje svih vidova prevoza. Konkretno, to znači da ako slijepe i slabovidne osobe dolaze na aerodrom, u autobuskom ili željezničkom saobraćaju imaju navođenje, odnosno upute za kretanje, ali i da imaju upute za kretanje kada dođu u grad ili na željezničku/autobusku stanicu, da se mogu koristiti taktilnim trakama.

Fikret Zuko, direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, istakao je kako je ovaj projekt za njih veoma značajan jer mu je cilj da im omogući samostalniji život i funkcionisanje.

“U ovaj projekt smo se uključili odmah na početku i naši ljudi su učestvovali u skoro svim aktivnostima koje su bile na aerodromu i evo dočekali smo da je projekt skoro pri kraju. Građevinski radovi na našem aerodromu nisu još uvijek u potpunosti završeni, ali ovo što smo do sada vidjeli veoma je dobro i vjerujem da će ubuduće svi oni koji budu imali priliku da putuju avionom biti puno samostalniji i nezavisniji u korištenju usluga aerodroma”, kazao je Zuko.

Cilj DANOVA projekta je poboljšanje pristupačnosti aerodroma, luka i željezničkih/autobuskih stanica razvijanjem novih usluga i kompetencija koje će omogućiti da putnici sa oštećenjima vida imaju potpun pristup svim informacijama i uslugama o prevozu./Minela Pamuk/