Aktivizam članova Omladinske banke Živinice

Odbor omladinske banke Živinice prisustvovao je konferenciji omladinskih banaka fondacije Mozaik u Sarajevu i predstavljao našu općinu. Trening fondacije mozaik održan je od 22.02 – 24.02.2019. godine.

Na ovom treningu su članovi odbora Selima Mulavdić, Lejla Gogić, Semir Muhić, Adnan Mešanović i Ermin Muhić imali priliku upoznati se sa radom Omladinske banke, te steći nova znanja na polju marketinga i finansija, izgradnji zajednice, društvene pravde, pisanju projekata itd.

Članovi odbora Omladinske banke Živinice, također su uspjeli biti jedan od pobjedničkih timova među 33 općine koje su učestvovale na treningu, tako što su kreirali i napisali projekat pod nazivom “Pokreni mlade da bez štele rade” i na taj način osigurali sredstva za promociju javnog poziva Omladinske banke općine živinice i priliku svim mladim ljudima da se aktiviraju i realizuju svoje ideje uz grant sredstva koja im nudi Omladinska banka./Semir Muhić- koordinator OB Živinice/