Aktivizam: Osnovano Udruženje Mladi

Za područje Tuzlanskog kantona nedavno je osnovano Udruženje „Mir Liberalnost Akcija Demokratija Ideja“, a skraćeni naziv Udruženje je „MLADI“, osnovana s ciljem okupljanja mladih osobe.

Ernad Glavinić je jedan od osnivača Udruženja, a ujedno i predsjednik, koji nam objašnjava ciljeve formiranja pomenute organizacije mladih:

” Mladi imaju priliku da kroz društveni aktivizam doprinesu očuvanju kulturne baštine, podizanju svijesti o zdravlju i ljudskim pravima, afirmaciji volonterskog stvaralaštva. Podržavamo izgradnju demokratskog i građanskog društva. Rad Udruženja ja usmjeren na aktivno učešće članova u borbi, a prije svega u prepoznavanju i ukazivanju na sve probleme s kojim je naše društvo “pretrpano”. Značajnu aktivnost ovih dana smo usmjerili na organizovanje javna tribina o ljudskim pravima na temu: Potreba za udruživanjem i aktivizmom mladih”.

Prema riječima koordinatorice Sekcije za ljudska prava ovog Udruženja Dženite Hasanbašić, mladi su spremni da organizuju niz aktivnosti:

“Mada smo najmlađa organizacija osnovana na nivou Tuzlanskog kantona, sa sjedištem u Živinicama, već imamo 30 članova, od kojih je 25 s područja Općine Živinice.Proteklih dana organizovali smo punktove u marketima Omege i Adena, s ciljem da na ovim info puktovima stupimo u neposredni kontakt s potencijalnim članovima i pružimo im potrebne informacije.Nailazimo na podrušku i nadamo se brzom rastu broja članova našeg Udruženja.Još napominjem da imamo podršku lokalne zajednice i već smo bili na prijemu kod načelnika općine Samira Kamenjakovića, gdje smo predsatvili ciljeve našeg Udruženja”./Š.G./