Amica Educa: Radionica o pravima žena

Od oktobra 2018. do februara 2019. godine održano je 9 radionica na temu “Snaga, moć i prava žene” za 15 učesnica.

Edukacija je obrađivala sadržaje vezane za rod, spol, rodnu ravnopravnost, stereotipe, predrasude i diskriminaciju. Dodatni fokus edukacije bile su informacije o insititucionalnim mehanizmima dostupnim ženama, te osnaživanje kroz lične priče, iskustva i planove za budućnost.

Prema riječima nekih od učesnica, radionice i edukacije donijele su mnoge pozitivne promjene u njima i sa nestrpljenjem očekuju nove projekte našeg Udruženja./Tim za medje/