Amica Educa:Kampanja o mentalnom zdravlju

Udruženje „Amica Educa“ iz Tuzle poziva vas na uličnu kampanju o mentalnom zdravlju mladih „Fizički TOP – mentalno JOK“ koja će se održati u subotu, 01. oktobra 2022. godine od 11.30 na Sonom trgu u Tuzli (u slučaju kiše, kampanja će se održati u prostorijama Amica Educa, Klosterska 13, Tuzla).

Kampanju organizira 30 mladih volontera i volonterki projekta „Mladi/e agenti/ce promjena“ (projekat Udruženja „Amica Educa“) sa namjerom da povećaju tematiziranje mentalnog zdravlja mladih, kao i smanje stigmu o mentalnom zdravlju među mladima i u društvu uopće.

Kampanja će obuhvatiti aktivnosti: Pub kviz o mentalnom zdravlju (Cafe bar Sloboda), iskustvena radionica „Upoznaj bolje_eg sebe“, Kutak za opuštanje „Rahat kutak“, Izrada grafita sa Vanjom Stankić, Izjave mladih o stanju mentalnog zdravlja „Napiši ako ti je važno“ i sl.

Sve aktivnosti ulične kampanje će sprovoditi mladi/e agenti/ce promjena koji istovremeno već drugu godinu za redom sprovode i kampanju na društvenim mrežama Facebook Mladi agenti promjena i Instagram Mladi agenti promjena

Kampanji će prisustvovati i predstavnici/e institucija i nevladinih organizacija relevantnih u oblasti mentalnog zdravlja i mladih./Ivona Erdeljac/