Besplatna obuka o instaliranju fotonaponskih sistema

Caritas Švicarske u partnerstvu sa Centrom za ekologiju i energiju i u saradnji sa Građevinsko-geodetskom školom iz Tuzle organizira šestodnevni trening za zainteresirane osobe koje koje imaju završenu srednju školu III ili IV stepena složenosti.Trening će obuhvatiti teoretsku i praktičnu obuku na teme planiranje, instaliranje i održavanjefotonaponskihsitema.Sastojat će se od 40 časova irealiziraće se 19-21.4.2024. (prvi dio treninga) i 26-28.4.2024. (drugi dio treninga).

Mjesto: JUMS Građevinsko- geodetska škola Tuzla (kabinet 10, prvi sprat)

Datum i vrijeme početka treninga: 14.00 sati, 19.4.2024.

Zbog nedostatka obučenih osoba za instaliranjefotonaponskihsistema i velikih potreba na tržištu rada za kvalificiranom radnom snagom odlučili smo se na organizaciju brze obuke čiji fokus će biti praktičan rad na instaliranjufotonaponskih sistema.

Cilj treninga je da se odraslim osobama ponude inovativna i praktična znanjai vještine o fotonaponskim sistemima i da se podstaknu na dalje učenje i bavljenje ovom djelatnošću.

Pored profesora i eksperata elektro i građevinske struke iz BiH, za specijalističku obuku polaznika će biti zadužen i profesor Ramon Kropfiz Polybau škole iz Švicarske.

Na kraju edukacije će biti organizirano polaganje ispita i oni koji polože će dobiticertifikatkoji im može pomoći u dobijanju posla u ovoj oblasti.

Obuka je besplatna, jer se organizira u okviru projekta, a nakon pilot faze obuku će provoditi Građevinsko-geodetska škola iz Tuzle i bitće uz nadoknadu.

Edukacija je dio projekta: “Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“ i “Solarna energija za Tuzlu“ koji se realiziraju Švicarski Caritas u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju, Ministarstvom za obrazovanje i nauku TK, Elektrotehničkom i Građevinsko-geodetskom školom u Tuzli.

Kontakt osoba: Džemila Agić, 061724 033, dzemila.agic@bih.net.ba/Centar za ekologiju i energiju/