Bez lopate nema prolaza

Da se snijeg ne šali već nam je dobro poznato, pošto je prilično napadao i zbunio redare na održavanu saobraćajnica.Pristup putnim komunikacijama i prilazi stambenim zgradama su sve teži!

Vrijedne ruke Mehmeda Avdića, koji stanuje u zgradi do Čardaklije, su dobar primjer kako ne treba čekati da “neko drugoi” očisti snijeg, već svi trebamo u akciju na čišćenju snijega:

“Vidim da je u gradu trebalo biti čistije, a i vlasnici poslovnih objekata bi trebali bolje počistiti svoj okoliš. Kod nas isto nije zadovoljavajuće stanje kraj stambenih objekata, ali uvijek se nađe neko ko će uzeti lopatu i bar obezbijediti minimalne uslove za ulazak u zgradu”, kaže Mehmed.

Dobro bi bilo da se u kućnim savjetima pokrenu aktivnosti pa da akcije budu masovne, kako bi se obezbijedio ljepši pristup u zgradama gdje živimo i provodimo najveći dio vremena.