BKC: Okrugli sto o ekoturizmu

U Plavoj sali BKC Živinice 11.novembra, s početkom u 15 sati, održat će se okrugli sto na temu “Biodiverzitet u funkciji razvoja ekoturizma na području Grada Živinice i akumulacije Modrac”.

Na okruglom stolu bit će govora u slijedećim temama:

-Dosadašnja istraživanja biodiverziteta jezera Modrac,Promocija kataloga ̋Ptice močvarice jezera Modrac ̋, dr.sc.doc. Jasmina Kamberović, Via naturae Bachelor primijenjene biologije Amela Jusufović, Via naturae

-Biodiverzitet ihtiofaune jezera Modrac u funkciji razvoja ekoturizma,dr.sc. Avdul Adrović, redovni profesor Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli,

-Turistički resursi i potencijali Grada Živinice,doc.dr.sc. Merima Aljić-Turistička zajednica Tuzlanskog kantona,

-Novi studijski program Turizmologija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli,dr.sc. Semir Ahmetbegović, vanr. profesor Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli,

Komparativni sastav faune sliva rijeke Spreče,dr.sc. Isat Skenderović, vanr. profesor Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli i

-„Birdwatching” kao novi oblik turizma na prostoru Grada Živinice Bachelor biologije, Emina Mušić-Magistar primijenjene biologije Zorana Lukić.

Okugli sto se organizuje o okviru projekta ̋Izrada kataloga ptica močvarica za potrebe razvoja ekoturizma na području Grada Živinice i akumulacije Modraca ̋, kojeg su podržali Grad Živinice i Turistička zajednica Tuzlanskog kantona. Zbog trenutne situacije uzrokovane COVID-19 održati će se uz ograničeni i obavezno unaprijed najavljeni broj učesnika, uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera./Tim za medije/