Brčko: Održane štabne vježbe

Dana 23. i 24. maja u Brčkom (BA), predstavnici civilne zaštite, plovidbe, upravljanja s vodama, i hidrometeorološkog zavodaiz Bosne i Hercegovine održali su štabne vježbe tijekom koje su izvedene dvije simulacije procesa donošenja odluka u slučaju „Nesreće s izlijevanjem velike količine naftnih derivata iz autocisterne na lokaciji Zvornik“ i u slučaju „Velike poplave na rijekama Drina i Sava“.

Štabna vježba je organizirana u suradnji s regionalnim informativnim centrima i predstavnicima ključnih organizacija okupljenih na projektu Upravljanje izvanrednim situacijama u slivu rijeke Save(Water Contingency Management in the Sava River Basin / WACOM).U skladu s međunarodnim smjernicama za izvođenje štabnih vježbi, simulacija štabne vježbe izvedena je na temelju unaprijed pripremljenog glavnog scenarija razvoja događaja (Master Scenario Event List).

“Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske je imala aktivno učešće na komandno štabnim vježbama koje su se održale od 23.do 24. maja u Brčkom. Smatramo da je ovaj koncept vježbi veoma važan prvenstveno radi uključivanja što većeg broja subjekata u sistem spašavanja i zaštite, pogotovo u slučajevima incidentnog zagađenja i elementarnih nepogoda poput poplave. Također, jednako nam je važna razmjena informacija između organa zaduženih za upravljanje vodama, civilnih zaštita, resornih ministarstava i javnih preduzeća, a u čijim nadležnostima se nalaze rijeke Savskog bazena. Značaj Projekta WACOM je izniman zbog međunarodne saradnje i učestvovanja svih država sliva reke Save – Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije – i to na način da se uočavaju propusti i nedostaci u koordinaciji između institucija i nadograđuju nove alatke čijom ćemo upotrebom u budućnosti bolje odgovoriti na neželjene događaje”, rekla je Danijela Ždrale iz Republičke uprave Civilne zaštite Republike Srpske.

„Projekat WACOM donosi nove vrijednosti u sistemskom upravljanju vodama, a posebno u upravljanju rizicima od zagađenja opasnim materijama i poplavama u regionu sliva rijeke Save. Ovaj projekat prekogranično spaja četiri zemlje susjedstva: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Asocijacija za upravljanje rizicima u BiH (AZUR) je projektni partner koji sa vodećim partnerom Univerzitetom u Ljubljani, Međunarodnom komisijom za sliv rijeke Save i ostalim partnerima, sinergijski provodi strateške aktivnosti iz oblasti upravljanja rizicima u slivu rijeke Save. Posebna vrijednost koju donosi ovaj projekat, predstavlja uspostava mehanizma koordinacije svih aktera i zainteresiranih strana, koji će međusobno biti povezani inovativnim GIS digitalnim rješenjem u skladu sa EU direktivom INSPIRE. Ovakav pristup i digitalizacija operativnih podataka su od strateške važnosti za preventivne i pravovremene reakcije u slučajevima pojavnih rizika zagađenja i poplava u slivu rijeke Save.

Simulacijske štabne vježbe, koje su se u posljednjih par mjeseci provodile u Brežicama u Sloveniji, Slavonskom Brodu u Hrvatskoj i Brčkom u Bosni iHercegovini, svojevrsna su verifikacija sinergijske saradnje i upotrebe zajedničkih GIS alata kao dostignutih strateških ciljeva Projekta WACOM. Uspješna realizacija svih aktivnosti iz projekta WACOM otvara vrata za nastavak saradnje i razvoja novih digitalnih inovativnih rješenja kojima će se unaprijediti upravljanje rizicima u slivu rijeke Save“, rekao je Edin Garaplija, savjetnik Izvršnog odbora Instituta za upravljanje rizicima (INZA) iCentra za istraživanje i inovacije izvrsnosti.

„Simulacijske vježbe koje se provode u Brčkom višestruko su značajne kako za provedbu Projekta WACOM, tako i za sustave zaštite i spašavanja u svim konfiguracijama kao što su civilna zaštita, upravljanje obranom od poplava, upravljanje riječnom navigacijom, tako i za njihove djelatnike.Vježbe su bazirane na realnim scenarijima i povijesnim iskustvima, te omogućavaju stručno vođenu raspravu o ključnim pitanjima i izazovima suradnje, koordinacije i komunikacije kod izvanrednih događaja. Dosadašnji tijek provedbe simulacijskih vježbi opravdao je njihovu organizaciju i nadmašio očekivanja organizatora i sudionika“, rekao je Robert Mikac ispred Agencije za upravljanje rizicima u Bosni i Hercegovini (AZUR).

„Stožerna vježba u Brčkom posljednja je u nizu od pet stožernih vježbi koje su se održale i u drugim zemljama u slivu rijeke Save, a koje su simulirale i analizirale situacije izlijevanja opasnih tvari ili velikih poplava na drugim lokalitetima koje imaju prekogranični utjecaj te zahtijevaju međunarodnu suradnju u odazivu na nesreću. Kao i u prethodno održanim vježbama, i ovom su prilikom iznimno uspješno korišteni važni operativni prekogranični sustavi za rano upozoravanje. U slučaju poplava korišten je Sava GIS i Sava Flood Forecasting and Warning System, au slučaju onečišćenja Danube Accident Emergency Warning System”, rekao je Samo Grošelj iz Međunarodne komisije za sliv rijeke Save.

WACOM projekt sufinanciran je od strane Programa transnacionalne suradnje – INTERREG V-B Dunav 2014-2020.i uključuje ključne partnere iz četiri zemlje u slivu rijeke Save: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju.Ukupna vrijednost projekta iznosi 11,78 milijuna kuna. Fakultet za graditeljstvo i geodeziju Sveučilišta u Ljubljani vodeći je partner na razvoju ovog projekta.Ciljevi WACOM projekta su analiza postojećeg stanja u području pripravnosti, informiranja i odaziva na poplave i izlijevanja opasnih tvari na rijeci Savi, te izrada strategija koja će omogućiti ispunjavanje ciljeva zacrtanih Okvirnim sporazumom država u slivu rijeke Save (FASRB).Rezultati projekta implementiraju se kroz protokole Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, kao sustavni okvir za usklađivanje različitih vidika upravljanja vodama u slijevu rijeke Save./D.M./