Brigu o mentalnom zdravlju učiniti dostupnom svima

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Esad Džidić pridružio se obilježavanju Dana mentalnog zdravlja koje je upriličilo Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK „FENIKS” u Tuzli.

Bila je to prilika da se kroz podršku radu Udruženja te Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja u Tuzli naglasi važnost koju ima mentalno zdravlje pojedinca na cjelokupno stanje u društvu.

„S obzirom na to da je ovo problem koji tišti sve nas, mentalno zdravlje pojedinca je mentalno zdravlje svih članova zajednice i koliko se brinemo o mentalnom zdravlju pojedinca toliko moramo brinuti i o mentalnom zdravlju zajednice”, kazao je ministar Džidić ističući da je zabrinjavajući podatak organizacije koja se bavi mentalnim zdravljem da najmanje jedna trećina ukupne svjetske populacije ima neki od mentalnih poremećaja.

Svjetski dan mentalnog zdravlja ove godine ima za cilj skrenuti pažnju na nejednakosti u brizi o mentalnom zdravlju, odakle dolazi i slogan: Mentalno zdravlje za sve. Ovaj je problem postao izraženiji jer je pandemija COVID-19 pogoršala mentalno zdravlje pojedinaca, povećavajući incidenciju psihičkih smetnji i pogoršavajući postojeće, izrečeno je na skupu.

Ovom je prilikom bilo riječi o stigmatizaciji u društvu onih koji se usude javno progovoriti i suočiti i sebe i okolinu s duševnim smetnjama, mentalnim poremećajima i psihosocijalnim invaliditetom.

Ministar Džidić pohvalio je rad Udruženja i svih koji su uključeni u poboljšanje međusobne podrške i koji brinu za povećanje kvaliteta života osoba koje su označene kao “duševni bolesnici”.

Na današnjem druženju još jednom je naglašena važnost ulaganja u sistem podrške mentalnom zdravlju i destigmatizaciju osoba narušenog mentalnog zdravlja./Odjeljenje za informisanje/