Budući agronomi posjetili Postrojenje otpadnih voda

Studenti završne godine Agronomije, studiskog usmjerenja Animalna proizvodnja u akademskoj 2019/2020.godini, slušaju u ljetnom semestru nastavni predmet Otpadni materijali u poljoprivrednoj proizvodnji.

Zbog situacije izazvano pandemijom studenti su posljednja dva i po mjeseca nastavu pratili on-line, koju su izvodili profesori Tehnološkog fakulteta Tuzla. Prateći preporuke Ministarstva obrazovanja TK, fakultet je organizovao završetak nastave i ispite uz sve preventivne mjere u cilju zaštite zdravlja svakog pojedinca.

Danas je organizovana terenska nastava za grupu studenata, koji su se posebno oduševili ovom posjetom, jer prvi puta su imali priliku da posjete Postrojenja za tretman otpadnih voda. Ljubazno, stručno osoblje i menadžmet Postrojenja nas je upoznalo sa ulaznim parametrima koji su značajni posebno sa aspekta zaštite okoliša.Rad Postrojenje za tretman otpadnih voda Živinica predviđen je za 25000 ekvivalentnih stanovnika, kao i mogućnost proširenja istog.

“Studenti su imali priliku da u interaktivnom pristupu dobiju informacije kada je u pitanju tretman otpadnih voda na području Grada Živinice.Upoznati su sa dva tretmana otpadnih voda (mehanički i biološki). Kao rezultat rada ovog postrojenja da sve otpadne vode(influenti) iz dijela grada Živinica koje su prikupljene i koncentrisane na jedno mjesto, te prečišćene u postrojenju u zakonski dozvoljenim koncentracijama i ispuštaju (efluent) u rijeku Oskovu. Time se čini ogroman značaj očuvanju hidroloških ekosistema u riječnom slivu rijeke Spreča. U okviru postrojenja imaju svoj laboratorij u kojem se izvode svakodnevno analize uzorkovanih tokom tretmana otpadnih voda. rekao nam je profesor dr.Sead Noćajević.

Studentima su demonstrirane hemijske analize, koje se svakodnevno izvode u njihovom laboratoriju, određivanje ukupnih fosfata,nitrata. U završnom dijelu posjete upoznali su se sa muljem koji se tokom tretmana izdvaja, isti se može koristiti uz doradu u poljoprivrednoj proizvodnji raznih biljnih kultura, prvenstveno povrtlarskih. Analize su pokazale da u mulju nema teških metala, te se preporučuje kao organsko đubrivo”,rekao nam je profesor dr.Sead Noćajević.

Od posebno je važnosti što je ova posjeta organizovana 5. jula, na Svjetski dan zaštite okoliša./Tim za medije/