CCI:Održana press konferencija o BWL projektu

Danas u 11 sati je održana Konferencija za medije, povodom zvaničnog početka realizacije projekta “Uspostavljanje sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom, na teritoriji gradova Užica i Tuzle”(BWL).

Medijima i ostalim učesnicima konferencije su se obratili:
Admir Bećirović, direktor JKP-a Komunalac, sa temom:Šta znači ovaj projekat i uvođenje novog sistema upravljanja kabastim otpadom za JKP Komunalac

Dragoljub Stojadinović, zamjenik Gradonačelnice Grada Užica,tema: Značaj projekta za Grad Užice,

Mirela Uljić, pomoćnica Gradonačelnika Grada Tuzle,tema: Značaj projekta za Grad Tuzlu,

Zvjezdan Karadžin, ministar Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK,tema: Važnost unaprjeđenja upravljanja otpadom za TK,

Momir Milovanović, direktor Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko” Užice,tema: Značaj prekogranične saradnje u upravljanju otpadom,

Džemila Agić, menadžer za promociju na BWL projektu, Centar za ekologiju i energiju,tema: Prezentacija projekta

Cilj prijekta je doprinos unapređenju održivog planiranja okoliša u prekograničnom području Srbija – Bosna i Hercegovina, te unaprijeđena efikasnost javnih usluga u oblasti upravljanja komunalnim otpadom, uspostavljanjem sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom, na teritoriji gradova Užica i Tuzle.

BWL projekat se bazira na rezultatima različitih aktivnosti koje su već preduzete u Užicu i Tuzli, a odnose se na uspostavljanje sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada na mjestu nastanka, kao i potrebi da se reciklabilni otpad, koji učestvuje i do 40% u ukupnim količinama komunalnog otpada, izdvoji na samom izvoru i tako smanji udio koji se deponuje.

Nakon nekoliko godina provođenja ovog koncepta, prvi ozbiljniji rezultati se već ostvaruju, dajući veliki podsticaj za razmatranje daljih koraka tokom kojih je potrebno pokriti i druge tokove otpada koji dolaze iz domaćinstava. Na prvom mjestu je to otpad koji svojim gabaritima prevazilazi zapreminski prostor kućnih individualnih kanti i uličnih kontejnera, tzv. kabasti otpad. Pod kabastim otpadom se podrazumijeva sav komunalni otpad koji svojim gabaritima prevazilazi zapreminske prostore uobičajene komunalne opreme (individualne kante od 120 i 240 litara i kontejneri od 1.100 litara), te ga je potrebno zasebno preuzimati, transportovati i tretirati. U ovaj otpad spadaju: stari i odbačeni namještaj, bijela tehnika, dušeci i spužve, automobilske gume, otpad nastao rekonstrukcijom individualnih domaćinstava (zamijenjena stolarija i kupatilska sanitarija, ravno staklo, ogledala i sl) i drugi krupni elementi iz domaćinstva (garnišle, lajsne, lusteri, cijevi i sl).

Sprovođenje projekta podrazumijeva više metodoloških pristupa, među kojima je svakako najdominantnije infrastrukturno opremanje koje podrazumijeva nabavku kontejnera za prihvat i transport ove vrste otpada, nabavku specijalnih mašina (tzv. šredera) za mljevenje i sitnjenje kabastog otpada, kao i uspostavljanje reciklažnih dvorišta na lokacijama deponija dva grada. Koncept koji je odabran podrazumijeva iznošenje kabastog otpada od strane građana, u terminima i na lokacijama koje će biti prethodno izdefinirane i iskomunicirane sa stanovništvom. Postavljanje, zadržavanje i pražnjenje kontejnera za kabasti otpad (zapremine 3, 5 i 7 m³) biće izvršeno u skladu sa poštivanjem lokalnih specifičnosti terena, uključujući gustinu naseljenosti i raspoloživost javnog prostora.

Projektom je planirano pokrivanje svih mjesnih zajednica oba grada, bez obzira da li je riječ o urbanim ili ruralnim zajednicama. Paralelno sa aktivnostima tehničkog karaktera, planirana je edukacija stanovništva, ali i zaposlenih u komunalnim preduzećima, kao i zaposlenih u resornim gradskim upravama, kako bi novouspostavljeni sistem bio adekvatno primijenjen i unapređivan. Pošto je za uspješnost novouspostavljenog sistema presudno važno da ga šira zajednica adekvatno prepozna, usvoji i kontinuirano primjenjuje, BWL projekat planira provođenje informativno-promotivne kampanje koja će biti usmjerena ka svim ciljnim grupama i trajaće kontinuirano tokom realizacije projekta. Navedeni klasteri aktivnosti su međusobno uvezani i u tijesnoj korelaciji, te će se paralelno realizirati.

Dva uspješno provedena projekta prekogranične saradnje, koja smo zajednički osmislili i realizirali u prethodnih 8 godina (SWL-School Waste Less i SUBREC-Suburban recycling), daju nam za pravo da vjerujemo da ćemo i sa BWL projektom nastaviti da podižemo nivo upravljanja komunalnim otpadom u dva grada, na zadovoljstvo njihovih stanovnika. Krajnji cilj svih ovih inicijativa jeste povećanje izdvajanja reciklabilnih sirovina iz komunalnog otpada i smanjenje količina koje se deponuju./Vanja Rizvić/