CEE: Projekat “Dobre vodne komšije“ je neophodno nastaviti

Danas je u Tuzli održana završna konferencija na projektu “Dobre vodne komšije II“– DVK II na kojoj se okupilo preko 70 učesnika.

Pored 14 predstavnika 9 općina(Šekovići, Osmaci, Kalesija, Gračanica, Petrovo, Doboj-Istok, Lukavac, Banovići i Grad Tuzla), na konferenciji su učestvovali i predstavniciinspekcija Republike Srpske, Federacije BiH i Tuzlanskog kanotona, Univerziteta Tuzla, škola, firmi, NVO-a i medija.

Na konferenciji su prezentiraniprojektni rezultati i dostignuća. Posebnu pažnju su privukli rezultati koje su postigle škole implementacijom 8 pilot projekata kojima se utiče na zaštitu rijeke Spreče.

Najvažnije postignuti rezultati su:

– Uspješno je realizirano 8 ekoloških pilot projekata, vrijednosti 40.000 KM,
– Organiziran Kamp DVK u Biogradu na Moru za 40 učenika, 8 nastavnika i 6 predstavnika Općina
– 8 škola organiziralo fotonatječaj i izložbu tih fotografija,
– 25.9.2018. je prvi put obilježen Dan rijeke Spreče, čije će obilježavanje postati tradicija,
– Za gornji tok rijeke Spreče, definirana i obilježena turistička Staza “Dobre vodne komšije“ na 13 lokacija sa kulturno-historijskim znamenitostima i izrađen turistički vodič za ovu Stazu,
– Uređene su 2 lokacije na Stazi DVK (izletište i kupalište u Osmacima i izvorište rijeke Spreče u Papraći),
– 25.10.2018. je organiziran svečani obilazak turističke Staze DVK
– prirpemljene su i odštampane 2 brošure: jedna o rijeci Spreči i druga o projektu i projektnim dostignućima,
– sa projektom i njegovim aktivnostima i dostignućima je upoznata javnost putem medija.

Predstavnica Eco Peace sa Bliskog Istoka, Giulia Giordano je istakla da je sretna da su u okviru projekta “Dobre vodne komšije II“ postignuti tako dobri rezultati i sigurna je da će se saradnja između Eco Peace i Centra za ekologiju i energiju nastaviti i u budućnosti.

Učesnici konferencije su zaključili da je:

– Projekat DVK II, kojim se rješavao problem zagađenja rijeke Spreče, pokazao se kaoodličan primjer povezivanja 6 općina iz FBiH i RSi njihovih 8 škola, gdje je uz realiziranje pilot projekata, organiziranja Kampa za učenike, druženja i sastanke uspostavljena veoma dobra međusobna saradnja koja će se nastaviti i u budućnosti. Zbog toga jeveoma bitno nastaviti njegovu implementaciju.

Na ovom projektu je obuhvaćeno 6 općina koje se nalaze u gornjem i donjem slivu rijeke Spreče (Šekovići, Osmaci, Kalesija, Petrovo, Gračanica i Doboj Istok) i njihovih 8 osnovnih škola, ali projekat treba nastaviti i proširiti saradnju na veći broj škola, kao i obuhvatiti preostale općine koje pripadaju srednjem dijelu sliva rijeke Spreče (Grad Tuzla i općine Lukavac, Živinice i Banovići).

– U narednoj fazi je neophodno staviti akcenat na izradu liste najvećih zagađivača rijeke Spreče i vršiti pritisak na njih da krenu saprocesom prilagođavanja i smanjenja njenog zagađenja.

Realizaciju projekta je omogućioRobert Bosch Stiftung./Tim Centra za ekologiju i energiju/