CEE:Edukacija profesora tehničkih škola u TK

U srijedu, 12. maja, je održana 13. radionica za profesore tehničkih škola u TK, čime se završio ciklus prezentiranja 2 Priručnika o obnovljivim izvorima energije (OIE) i energetskoj efikasnosti (EE) za profesore i učenike mašinske i elektro struke, koje su pripremili Adem Karić i Sejfudin Agić. Cilj radionica je uticanje na smanjenje potrošnje energije i uvođenje novih tehnologija OIE i EE, veću primjenu ovih tema u nastavnom programu,kao i na promoviranje zapošljavanja mladih u ovoj oblasti.

Na radionicama je posebna pažnja je posvećena toplotnim pumpama i njihovom radu, kao i Offgrid solarnim sistemom kao edukativnim nastavnim sredstvom, koji su nakon radionica Caritas Švicarske i Centar za ekologiju i energiju donirali školama za rad s učenicima. Za 6 tehničkih škola iz Tuzle, Kalesije, Lukavca, Živinica, Gračanice i Banovića je nabavljeno 6 offgrid solarnih sistema koji će služiti za edukaciju učenika.

Trenutno je u pripremi Priručnik o OIE i EE za građevisku struku, a Priručnik za mašinsku struku  i Priručnik za elektro struku se mogu preuzeti na linkovima:

http://ekologija.ba/wp-content/uploads/2021/02/Prirucnik-OIE-i-EE-masinska-struka.pdf

http://ekologija.ba/wp-content/uploads/2021/03/Priru%C4%8Dnik-za-elektro-2.3.21.-za-printanje.pdf

Ove aktivnosti se realiziraju kroz projekat “Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva” (EE FAZA II) koji implementira Caritas Švicarske, u partnerstvu sa Centrom za ekologiju i energiju, u periodu od 1.10.2019. do 30.9.2021. godine uz podršku Ministarstva obrazovanja i nauke TK./Mr.sc.Vanja Rizvić/