CEE:Uspješno završene radionice za mlade buduće liderke

S ciljem osnaživanja 36 mladih djevojaka, uzrasta od 15 do 18 godina, da postanu aktivne građanke u društvui da zagovaraju svoja prava, realizira se projekat “Želim biti liderka!“ koji, uz finansijsku podrškuMinistarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, vodi Centar za ekologiju i energiju.

U “staroj“ godini je održano 5 edukativnih,interaktivnih radionica o vještinama liderstva, ravnopravnosti spolova, javnom i medijskom istupanju, a kroz sve aktivnostije bila zastupljena i tema o zagađenju zraka. Ove radionice su dobra priprema za što uspješnije vođenje kampanje protiv zagađenja zraka u Tuzli.

Putem teoretskog i praktičnog rada, djevojke su učile o izvorima svoje moći, privilegijama i odgovornostima, vođenju, predrasudama, raznim osobinama i kakose uspješno medijski prezentirati i uspostaviti komunikaciju s medijima i publikom. Sve mlade buduće liderke su imale i vježbe pred kamerom, gdje su davale izjave o zagađivačima i uzrocima zagađenja zraka, problemima i načinima rješavanja tih problema.

Nakon ovih radionica, za djevojke se u januaru organizira Kamp za liderke, gdje će se dodatno educirati i pripremati za nastup na javnoj tribini o zagađenju zraka koja će biti organizirana u februaru ove godine.Sa završetkom stare godine, uspješno završene radionice za mlade buduće liderke

S ciljem osnaživanja36 mladih djevojaka, uzrasta od 15 do 18 godina, da postanu aktivne građanke u društvui da zagovaraju svoja prava, realizira se projekat “Želim biti liderka!“ koji, uz finansijsku podrškuMinistarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, vodi Centar za ekologiju i energiju.

U “staroj“ godini je održano 5 edukativnih,interaktivnih radionica o vještinama liderstva, ravnopravnosti spolova, javnom i medijskom istupanju, a kroz sve aktivnostije bila zastupljena i tema o zagađenju zraka. Ove radionice su dobra priprema za što uspješnije vođenje kampanje protiv zagađenja zraka u Tuzli.

Putem teoretskog i praktičnog rada, djevojke su učile o izvorima svoje moći, privilegijama i odgovornostima, vođenju, predrasudama, raznim osobinama i kakose uspješno medijski prezentirati i uspostaviti komunikaciju s medijima i publikom. Sve mlade buduće liderke su imale i vježbe pred kamerom, gdje su davale izjave o zagađivačima i uzrocima zagađenja zraka, problemima i načinima rješavanja tih problema.

Nakon ovih radionica, za djevojke se u januaru organizira Kamp za liderke, gdje će se dodatno educirati i pripremati za nastup na javnoj tribini o zagađenju zraka koja će biti organizirana u februaru ove godine./mr.Vanja Rizvić/