CEE:Završen drugi dio seminara o lokalnim proizvodima

Nakon prvog dijela seminara o lokalnim proizvodima, održanog u aprilu u Tuzli, u nedjelju, 15. maja je na Zlači održan i drugi dio seminara, na kojem je učestvovalo oko 30 žena koje se žele baviti proizvodnjom lokalnih proizvoda ili su već lokalni proizvođači.

Lijepo druženje i kvalitetna edukacija kroz interaktivno učenje o osnovama marketinga i izradi marketinškog plana, saradnji između potrošača i proizvođača, sigurnoj proizvodnji lokalnih proizvoda sa aspekta higijene, kvaliteta i sigurnosti proizvoda, standardizaciji i brendiranju, sigurno je doprinijelo osnaživanju učesnica u razmišljanju o pokretanju proizvodnje i prodaje tipičnih lokalnih proizvoda. Pored edukatora iz Tuzle, sa učesnicama su radili i edukatori iz Mađaske.

Primjenjujući naučeno, na kraju seminara su učesnice pripremile izložbu na kojoj su izložile neke od svojiih lokalnih proizvoda, što je privuklo pažnju svih posjetilaca hotela Zlača.U narednom periodu će se za njih organizirati studijsko putovanje u Mađarsku, Češku i Slovačku, gdje će se upoznati sa iskustvima i dobrim primjerima u zemljama EU (Visegrad 4) koje će moći primijeniti u budućnosti.

Ove aktivnosti su dio projekta “Razvoj lokalne ekonomije u Bosni i Hercegovini na osnovu iskustava V4“, koji finasira Visegrad Fund kroz Visegrad V4 program, a pored Centra za ekologiju i energiju ga realiziraju i Magosfa fondacija za obrazovanje o okoliš i ekoturizmu iz Mađarske, Centar za ekološke aktivnosti iz Slovačke i Centar za ekološku edukaciju SEVER Horni Maršov iz Češke./Vanja Rizvić/