CEFTA:Usvojen Akcioni plan za zajedničko regionalno tržište

Brisel/Sofija, 10.novembar 2020–Lideri Zapadnog Balkana su na današnjem sastanku u okviru Berlinskog procesa usvojili jedinstveni Akcioni plan za zajedničko regionalno tržište. Plan obuhvata regionalnu trgovinsku oblast,koja se zasniva na četiri slobode,i druge oblasti digitalizacije, inovacija, investicija i razvoja industrije. Učesnici sastanka su se složili da ovakva saradnja doprinosi većoj atraktivnosti i konkurentnosti regiona, kao i približavanju tržištuEvropske unije.

CEFTA Sporazum će provoditi veliki broj ključnih aktivnosti ovog važnog plana.Region Zapadnog Balkana sa 18 miliona stanovnika predstavlja važno tržište za naše kompanije i odskočnu dasku za pristup tržištima u i van EU. Stoga regionalna ekonomska integracija može generisati do 6,7% dodatnog BDP-a. Ključni trgovinski sporazum u regionu, CEFTA,doprinijet će realizaciji Akcionog plana kroz:

•Smanjenje vremena čekanja na prelazima za 30 posto primjenom seta mjera koji uključuje proširenje sistema Zelenih koridora na granične prelaze sa Evropskom unijomi pojednostavljenje procedura i elektronsku razmjenu podataka kroz SEED+ sistem,

•Obezbjeđenje usluga inspekcijskih službi 24 sata,sedam dana u sedmici na prelazima u okviru Zelenih koridora,

•Smanjenje troškova i uštedu vremena kroz Programe uzajamnog priznavanja, korištenjem jedinstvenog dokumenta za sedam tržišta,

•Uspostavljanje regionalnog tržišta elektronske trgovine,koje će biti na raspolaganju prije svega malim i srednjim preduzećima,

•Eliminisanjene carinskih barijera kroz implementaciju efikasnog sistema za rješavanje sporova,o kojima su započeti pregovori prije dvije sedmice i

•Obezbjeđenje podrške na putu ka jedinstvenom tržištu EU.

“Zajedničko tržište koje čini 18 miliona ljudije konkurentnije na evropskom isvjetskom planute atraktivnije za investitore. Uspostavljanje zajedničkog regionalnog tržišta je i podrška regionuu procesu usvajanja standarda Evropske unije i pristupanja jedinstvenom tržištu EU”, izjavio je Emir Đikić, direktor CEFTA Sekreterijata, na današnjem sastanku.

CEFTA će aktivnosti provoditi sa partnerima poput Vijeća za regionalnu saradnju, Transportne zajednice, WB6 privrednog investicionog foruma i drugih.

“Želimo da promovišemo elektronsku trgovinu i trgovinu ‘bez papira’.Vjerujem da će zajedničko regionalno tržište podstaknuti razvoj poljoprivredne i prehrambene industrije, privući strane investitore i kreirati nove poslove, ali i omogućiti da se proizvodi i usluge nude po daleko konkurentnijim cijenama”, istakao je Đikić.

EU ostaje ključni partner liderima Zapadnog Balkana u provođenju ovog ambicioznog Akcionog plana, uz čvrsto uvjerenje da snažan Zapadni Balkan, koji se stalno razvija, može pružiti nesumnjiv doprinos evropskoj ekonomiji i bezbjednosti. Učesnici današnjeg susreta se nadaju da kroz ovakve inicijative kreiramo budućnost našeg zajedničkog kontinuiteta./A.Pobrić/