Centar za radioterapiju Banja Luka među najboljim

Banja Luka, 11.10.2021. – Centar za radioterapiju (član Affidea grupacije  link https://affidea.ba/ ) u Banjaluci ponovo je proglašen Centrom medicinske izvrsnosti od strane Varian Medical Systems, vodeće svjetske grupacije iz SAD koja proizvodi aparate za liječenje malignih bolesti. Varian Medical Systems je prvi put proglasio banjalučki Centar za radioterapiju svojim Centrom izvrsnosti 2017. godine. Varian Certifikat izvrsnosti dodijeljuje na period od dvije godine, a pandemija korona virusa učinila je da se napravi pauza sve do ove godine, kada je Centar za radioterapiju ponovo dobio ovo prestižno priznanje.

” Izuzetno smo zadovoljni što u ovom dijelu Evrope imamo partnera kakav je Centar za radioterapiju Affidea grupacije u Banjaluci. Činjenica je da Centar posjeduje najsavremeniju, najprecizniju i najnapredniju opremu koju proizvodimo. Ali posebna vrijednost i jedan od ključnih parametara koji ovu zdravstvenu ustanovu čine Varian Centrom izvrsnosti je to što je i trening centar – ustanova koja ima i koristiti svoje izuzetne kapacitete kako bi obučavala medicinski kadar, ne samo iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, nego i iz regiona”,rekao je prilikom potpisivanja Ugovora Bence Kampos, predstavnik kompanije Varian.

Slogan Affidea grupacije – ”Ništa nije važnije od zdravlja” još jednom je potvrđen tokom prošlosedmične ceremonije kada su u rad puštena dva nova Varianova najsavremenija TrueBeam uređaja u svijetu. U regionu ima nekoliko ovakvih uređaja istog tipa, ali daleko skromnijih tehničkih karakteristika. Time je Centar za radioterapiju Banja Luka potvrdio svoju opredijeljenost da istraje u viziji da omogući onkološkim pacijentima iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine ali i regiona, da najbolju i najsavremeniju terapiju nastave dobijati u Banjaluci.

Od prvog dana rada u Centru za radioterapiju je instalirana oprema renomiranih svjetskih proizvodjača: Varian iz SAD i General Electric. Centar je nosilac i ISO sertifikata (ISO 9001: 2015 sertifikat), a od avgusta 2018. godine sertifikovan je i od strane Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske. Centar za radioterapiju je prvi centar ove vrste u Republici Srpskoj i dokaz je uspješnosti primjene modela javno – privatnog partnerstva započetog prije 11 godina zahvaljujući kome su onkološki pacijenti iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i regiona, tokom svih ovih godina koristili usluge najsavremenije zračne terapije.

U ovom trenutku, Centar za radioterapiju (član Affidea grupacije) zapošljava sedam radijacionih onkologa, dvoje specijalizanta radijacione onkologije, šest medicinskih fizičara, 12 radioloških tehnologa i tehničara, te dva servis inženjera. Ovaj mali tim je pomogao da se nove tehnologije usvoje veoma brzo i time doprinio unapređenju medicinskog miljea Republike Srpske i stvaranju boljih uslova za liječenje onkoloških bolesnika./D.Močević/

O Affidea Grupaciji

Affidea je vodeći pan-Evropski pružalac savremenih medicinskih usluga radiološke dijagnostike, polikliničkih i usluga liječenja onkoloških bolesnika, sa jedinstvenom mrežom centara. Sjedište kompanije je u Amsterdamu.

Affidea je sastavni dio Grupacije iz Švajcarske sa dugom i uspješnom istorijom u zdravstvu. Kompanija zapošljava oko 11.000 zdravstvenih profesionalaca od čega oko 4.000 ljekara u 15 evropskih zemalja, posjeduje i upravlja sa 309 medicinskih centara i pruža medicinske usluge za 10 miliona pacijenata godišnje.

Instalisanu bazu opreme Affidea Grupacije čini 1.463 različita medicinska uređaja od čega: 235 magnetnih rezonanci, 162 CT skenera, 119 mamografa, 511 ultrazvučnih aparata, 16 PET/CT uređaja, 16 linearnih akceleratora, 3 Gama noža, itd.

Affidea je kreirala i uvela u praksu kliničke proizvode na osnovu vještačke inteligencije (Artificial Intelligence – AI) iz neurologije, skrininga dojke, karcinoma pluća, itd.

Affidea je u vlasništvu Waypoint Capital iz Ženeve, Švajcarska, na čelu sa porodicom Bertarelli.