CK Grada Živinice: Postavljen trijažni šator

Po naredbi Kriznog štaba Grada Živinice, danas smo ispred JZU Dom zdravlja Živinice postavili trijažni šator u kojem će se pregledati svi pacijenti koji budu trebali ući u ovu ustanovu.

Kao preventivna mjera za širenje COVID – 19 šator je postavljen u koordinaciji sa JZU Dom zdravlja Živinice, a doniran je od Crvenog križa Tuzlanskog kantona./Tim za medije/