Coca-Cola HBC za nultu emisiju stakleničkih gasova do 2040.

Sarajevo, 12. oktobar 2021. – Coca-Cola HBC je danas najavila da se obavezuje na postizanje nulte stope stakleničkih gasova u cijelom svom lancu vrijednosti do 2040. godine.

Putem postojećeg, odobrenog naučno utemeljenog cilja, do 2030. godine kompanija će za 25% smanjiti svoje emisije u lancu vrijednosti u opsezima 1,2 i 3*, uz dodatno smanjenje od 50% u narednoj deceniji. Kako bi se riješilo 90% emisija u opsegu 3 koje su rezultat postupaka trećih strana, Coca-Cola HBC ćeproširiti svoju sadašnju saradnju s dobavljačima. Tamo gdje se emisije ne mogu u potpunosti eliminisati, kompanija će ih umanjitiulaganjem u druge mjere zaštite klime.

Komentarišući najavu, Zoran Bogdanović, generalni izvršni direktor Coca-Cole HBC navodi: „Ova obaveza je krajnje odredište putovanja koje smo započeli prije mnogo godina. U potpunosti je usklađena sa našom filozofijom da podržimo društveno-ekonomski razvoj naših zajednica i napravimo pozitivniji uticaj na okoliš. Oboje je ključno za naš budući rast. Iako nemamo sve odgovore, naš plan, rezultati koje smo postigli i partnerski pristup nam ulijevaju pouzdanje da ćemo uspjeti”.

Jasan plan
Kako bi postigla svoj cilj Coca-Cola HBC će:

-Uložiti 250 miliona eura u inicijative za smanjenje emisija stakleničkih gasova do 2025.
-Dekarbonizovati dalje svoje poslovanje prelaskom na 100% obnovljivu električnu energiju i niskokarbonske izvore energijekroz stalna poboljšanja i inovacije u oblasti energetske efikasnosti.
-Ubrzati svoje putovanje ka kružnijem pristupa ambalaži s nižim udjelom karbona većom upotrebom rPET ambalaže, usvajanjem opcija bez ambalaže i opcija ponovnog punjenja, uklanjanjem plastike u sekundarnoj ambalaži.
-Uvesti energetski efikasne i ekološki prihvatljive frižidere za kupce.
-Smanjiti emisije iz sastojaka poljoprivrednog podrijetla.
-Provestiprogram Green fleet kako bi svoj vozni park prebacili na alternative koje su potpuno bez ili su sa niskim udjelom karbona.

Osim toga, Coca-Cola HBC uvela je ciljeve smanjenja emisije CO2 kao jedan od elemenata u svojim dugoročnim poticajnim planovima.

Izuzetni rezultati
Coca-Cola HBC je jedna od prvih kompanija koja se obavezala i ostvarila naučno utemeljene ciljeve. U posljednjoj deceniji, kompanija je prepolovila svoje direktne emisije, a plan redukcije CO2 do 2030. godine već je podržan i odobren u skladu s nastojanjem da se porast globalne temperature ograniči na 1,5 °C iznad razine prije industrijske revolucije. U martu 2021. godine Coca-Cola HBC je prema Dow-Jonesovom indeksu održivosti ocijenjena kao najodrživija svjetska kompanija za proizvodnju pića, po peti put u posljednjih sedam godina, čime je postigla svoju najveću ocjenu ikada. Takođe je rangirana među najboljima uodrživosti po ESG parametrima kao što su CDP, MSCI ESG i FTSE4Good.

* U skladu s metodologijom koju koristimo, razlikujemo tri kategorije izvora emisija stakleničkih gasova koje mjerimo i o kojima izvještavamo:
• opseg 1 – direktne emisije koje dolaze od goriva korištenog u našim punionicama, uredima i distribucijskim centrima, kao i od goriva našeg voznog parka
• opseg 2 – indirektne emisije koje su rezultat naših poslovnih aktivnosti, struja i ostali izvori energije koje koristimo
• opseg 3- sve indirektne emisije stakleničkih gasova unutar našega lanca vrijednosti, kao što su emisije nastale proizvodnjom sirovina koje koristimo (šećer, voćni koncentrat i ambalaža), emisije nastale od električne energije koja napaja hladnjake naših kupaca te emisije goriva naših partnera u logistici i prijevozu.

Emisije stakleničkih gasova iz opsega 1 i 2 čine 11 % ukupne emisije, dok najveći dio emisija dolazi iz opsega 3./D.Močević/