Coca-Colin projekat “Od izvora do mora”

Akcija čišćenja ambalažnog i drugog reciklabilnog otpada u okviru Coca-Colinog projekta Od izvora do mora obuhvatila je dionicu uz pojas ceste prema Kulen Vakufu Nacionalnog parka Una, Gradski park i centar Bihaća i angažovala oko stotinu učesnika.

Akcija je, uz podršku brojnih partnerskih institucija i organizacija, i uz koordinacijuUG Ruke i lokalne zajednice – Grada Bihaća i nadležnog Ministarstva za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti Vlade Unsko-sanskog kantona, obuhvatilaje odvojeno prikupljanje otpada kroz park,oko igrališta i uz korito Une, kao i iz pojas ceste.

Jedna od ključnih komponenti projekta Od izvora do mora je edukativna kojom se kroz rad sa učesnicima akcija, i kroz kampanju sa medijskim partnerima promoviše značaj odgovornog odlaganja otpada, kao i odvajanje otpada na plastičnu ambalažu, papir i limenke – što je reciklabilan otpad, odvojeno od ostalog otpada koji nije moguće ponovo koristiti.

Ovo je bila četvrta akcija u okviru projekta koji je počeo 7. septembra akcijom prikupljanja ambalažnog otpada uz obale rijele Drine i kroz Višegrad, a nastavljen u Foči i Rudom. Nakon akcije u Bihaću, projekat se nastavlja akcijama u Tuzli 8.10., Tomislavgradu 15.10. i završava se akcijom u Sarajevu 29.oktobra.

Coca-Cola u Bosni i Hercegovini kao društveno odgovorna kompanija i lider u primjeni postulata održivog poslovanja ima jasno postavljene ciljeve koji se odnose na smanjenje uticaja na okoliš. Jedno od strateških opredjeljenja kompanije, ujedno i globalna inicijativa, je Svijet bez otpada, u sklopu koje je i projekat Od izvora do mora, koji u se Bosni i Hercegovini ove godine realizuje prvi put.

Coca-Colin projekatOd izvora do mora realizuje se u saradnji sa lokalnim NVO – Eko centar iz Višegrada i UG Ruke iz Sarajeva. Do sad su projekat partnerski podržali: Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog Kantona, Javna ustanova Vode Srpske, Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Opština Višegrad, Grad Bihać, Grad Tuzla, Općina Tomislavgrad, Opština Rudo, Opština Foča.

Partneri projekta su i kompanije Ekopak i Euro Beta, koje su zadužene za organizaciju odvoza prikupljenog otpada, te . Pored partnerskih nevladinih organizacija i kompanija za odvojeno prikuplljanje i recikliranje otpada, partneri projekta su kompanije Konzum BiH i Mercator BiH./D.Močević/