Coca-Colinog projekta Recikliraj me

Sarajevo 23.08. 2022. – Rezultat ovogodišnjih aktivnosti Coca-Colinog projekta Recikliraj me. Pokloni mi novi životu okviru Sarajevo Film Festivala- za osam dana je odvojeno prikupljenoviše od 19 tona otpada za recikliranje – plastične ambalaže, limenki, papira i stakla a prikupljeno je i deponovano i skoro 77 tona miješanog otpada.

Trideset najprometnijih lokacija u gradu bilo je opremljeno Coca-Colinim kontejnerima i bačvama za odvojeno prikupljanje otpada tokom Sarajevo Film Festivala. Komunalno preduzeće “Rad” bilo je angažovano za preuzimanje i odvoz otpada, a kompanija “Ekopak”, će se pobrinuti za recikliranje plastične ambalaže i drugih odvojeno prikupljenih reciklabilnih materijala.Rezultati jasno ukazuju da su građani voljni i spremni da promijene navike i svoj otpad razvrstavaju kako bi se mogao reciklirati.

– Više od 25 godina je Coca-Cola u Bosni i Hercegovini uz Sarajevo Film Festival. Stoga je ibilo logično učvrstiti naše partnerstvo kroz inicijativu kakva je Recikliraj me. Pokloni mi novi život.na prošlogodišnjem Festivalu. Sarajevo Film Festival je najveća i najutjecajnija manifestacija kulture i umjetnosti u zemlji, i naše prakse odgovornog i održivog poslovanja osigurale su dazajedničkim nastojanjima unaprijedimo kulturu odgovornog i održivog življenja. To su pokazali i ovogodišnji rezultati u količinama odvojeno prikupljenog otpada, koji su prevazišli prošlogodišnje. – rekao je Bruno Jelić, direktor Odjela za korporativne poslove i održivost Coca-Cola HBC Adria.

Jedno od strateških opredjeljenja Coca-Cole u Bosni i Hercegovini su i jasno postavljeni ciljevi koji se odnose na smanjenje utjecaja na okoliš. Recikliraj me. Pokloni mi novi život. i drugi projekti poput Od izvora do morasu ekološke inicijative kroz koje kompanija postiže ove društveno odgovorne ciljeve. Coca-Cola je u proteklih 10 godina smanjila težinu plastičnih boca, koje proizvodi u svom pogonu, za ukupno 7%. Inovacija u proizvodnom pogonu je i novi tip plastičnog čepa koji će na osnovu manje težine za 26% u 2022. godini doprinijeti smanjenju korištenja plastike za gotovo 50 tona.

Aktivnosti u okviru inicijative Recikliraj me. Pokloni mi novi život. i globalnog programa Svijet bez otpada usmjerene su na stvaranje novih navika za pravilno odlaganje i razvrstavanje otpada, kao i na edukaciju i podizanja svijesti građana o važnosti recikliranja otpada za očuvanje resursa i okoliša. Coca-Cola u Bosni i Hercegovini iznova pronalazi i primjenjuje rješenja vezana za izazove povezane s ambalažom./Dobrila Močević, PRIME Communications/