Dan Ujedinjenih nacija

-Dan Ujedinjenih nacija: mir, dostojanstvo i jednakost za sve

-Poziv na mir, dostojanstvo i jednakost za sve u poruci u kojoj se obilježava jubilej –  75. godišnjica usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima – i Dan Ujedinjenih nacija

Sarajevo, 24. oktobar 2023. godine – Ujedinjene nacije danas obilježavaju Dan UN-a, sa naglaskom na 75. godišnjicu usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Ovo je fundamentalni dokument, koji predstavlja kamen temeljac za zaštitu i poštivanje ljudskih prava širom svijeta.

Ove smo godine takođe došli na pola puta u postizanju 17 Ciljeva održivog razvoja do 2030. godine, na šta se obavezala i Bosna i Hercegovina.Obećanje iz Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima o slobodi, jednakosti i pravdi za sve, te obećanje iz Ciljeva održivog razvoja da niko neće biti izostavljen ni zapostavljen, i dalje su od najveće važnosti, međutim suočeni smo sa ozbiljnim rizicima.

“Danas, kada obilježavamo Dan Ujedinjenih nacija, skrećemo pažnju na 75. godišnjicu usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, kao i na činjenicu da se nalazimo na pola puta do postizanja 17 Ciljeva održivog razvoja koji su u srži Agende 2030. Pa ipak, suočavamo se sa svijetom koji je na rubu ponora. Generalni sekretar je oglasio ‘crveni alarm za čovječanstvo’ dok se borimo da sačuvamo nadu uz neviđenu inflaciju, besprimjernu klimatsku krizu, najveći broj nasilnih sukoba od 1945. godine, rastuću diskriminaciju i govor mržnje, nazadovanje prava žena, građanski prostor izložen pritiscima i brzo napredovanje novih tehnologija“, kazala je Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini.

Takođe je naglasila važnu priliku koja se pruža naredne godine, kada Bosna i Hercegovina kreće s pripremom Četvrtog univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u zemlji.„Četvrti univerzalni periodični pregled predstavlja priliku da se sagledaju napredak i izazovi, novonastala pitanja i pronalaženje načina za konstruktivno rješavanje pitanja iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Suočavanje s prošlošću; rješavanje diskriminacije; borba protiv govora mržnje; jačanje vladavine prava; iskorjenjivanje rodno zasnovanog nasilja; zaštita prava na čistu, zdravu i održivu okolinu; osnaživanje građana; poništavanje prijetnji građanskom prostoru – to su samo neke od kritičnih oblasti kojim se mora posvetiti puna pažnja.U partnerstvu s vlastima, UN će tražiti način da se ova prilika iskoristi kako bi se dao zamah participativnim i inkluzivnim konsultacijama širom zemlje, sa vlastima, institucijama, civilnim društvom i građanima.“

Macdonald je čestitala Vijeću za implementaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini i zamjeniku ministra vanjskih poslova na predstavljanju drugog Dobrovoljnog izvještaja Bosne i Hercegovine (VNR) u New Yorku u julu ove godine, te je takođe čestitala Bosni i Hercegovini na ispunjavanju uslova za pristup Fondu generalnog sekretara za izgradnju mira. Aktivno učešće Bosne i Hercegovine u ovim dostignućima i širim aktivnostima UN-a je bitno za izgradnju boljeg društva, stabilnije ekonomije i zdravije okoline za sve, ne samo u Bosni i Hercegovini već i širom svijeta.

Za Dan UN-a, cijeli tim Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini organizuje, u saradnji sa partnerima širom zemlje, Treći festival UN-a #ZamisliPromijeni u nedjelju, 29. oktobra, u Domu mladih Skenderija u Sarajevu. Festival počinje u 11h, a tokom četveročasovnog programa posjetioci će biti u prilici da uživaju u muzici, zabavi, oslikavanju lica, da učestvuju u edukativnim interaktivnim kvizovima, te će takođe biti organizovana sajamska izložba i predstavljanje radova, proizvoda i aktivnosti UN-ovih agencija, projekata i partnera u Bosni i Hercegovini. Ulaz je slobodan.

Pozivamo sve da se pridruže svečanostima i da slave nadu u izgradnju boljeg svijeta za sve./D.M./