Delegacija djece BiH na sastanku sa UN Komitetom za prava djeteta

Po prvi put u historiji djeca iz Bosne i Hercegovine su dobila priliku da se obrate članovima UN Komiteta za prava djeteta u Ženevi te da iznesu mišljenje o položaju djece u BiH.

Konvencija o pravima djeteta je usvojena od strane Ujedinjenih nacija 20.11.1989. kao prvi međunarodni dokument koji je precizno i temeljito opisao prava djeteta. Skoro sve zemlje svijeta su potpisale Konvenciju, uključujući i BiH. Potpisivanjem Konvencije, svaka država se obavezala da podnosi izvještaje o stanju prava djece.
Također, izvještaji se podnose i od strane nevladinih organizacija, Institucije ombudsmena i međunarodnih agencija poput UNICEF-a.

Mreža nevladinih organizacija “Snažniji glas za djecu” podnijela je Alternativni i Dječiji izvještaj o stanju prava djece koji su u Ženevi predstavili Adna Delić, Adin Memić i Kenan Imamović, predstavnici dječije delegacije ispred Mreže.

Adna Delić, članica Dječijeg parlamenta UG “Naša djeca” Zenica predstavila je oblast prava na izražavanje mišljenja i učešće djece i ističe da joj je jako bitno što je imala priliku da iznese svoje i mišljenje druge djece iz BiH jer u našoj zemlji nema puno takvih prilika.

Obrazovanje je oblast o kojoj djeca najviše pričaju i za koju smatraju da im je najvažnija.Adin Memić, član Dječijeg parlamenta Novi Grad Sarajevo koje vodi UG “Naša djeca” Sarajevo, predstavio je poteškoće u obrazovnom sistemu i istakao je kao najveći problem to što o njemu odlučuju samo oni koji su davno izašli iz školskih klupa a ne konsultuju profesore i djecu.

“Djeca odrastajući dolaze do shvatanja da pored pravila koje im postavljaju roditelji i profesori, nemaju nikakvih sopstvenih prava na svoje životne odluke”, navodi Kenan Imamović, član “Budi Muško Klub”-a UG “Zemlja djece u BiH” Tuzla, i dodaje “Činjenica da jako veliki broj djece odrasta pod ovakvim okolnostima nas jako zabrinjava i potiče da radimo to što radimo i borimo se za djecu i mlade”.

Djeca su zajednički predstavila pitanje nasilja nad i među djecom i dali svoje preporuke.

Pomoć i podršku u pripremi i predstavljanju Izvještaja djeci su pružili Emina Horić i Faris Bučo, koji su i sami kao djeca učestvovali u izradi izvještaja, te Mirsada Bajramović i Berina Ceribašić.

Članovi UN Komiteta su bili zadovoljni izlaganjem i pokazali su interesovanje za probleme djece iz BiH.

Također, pohvalili su delegaciju BiH i naveli da se rijetko sreću sa tako ozbiljnim šesnaestogodišnjacima koji odlično govore engleski jezik./Adis Jahić/

Podržao: Unicef Bosna i Hercegovina