Digitalni most između građana i službi u Zvorniku i Palama

-Građanska patrola: Digitalni most između građana i službi u Zvorniku i Palama

Sarajevo, 13. novembar 2023 –U digitalnom dobu, kada su informacije zlato, aplikacija “Građanska patrola” predstavljainovativan alat za stvaranje efikasnije lokalne administracije u Zvorniku i Palama. Ovo softversko rješenje kompanije DVC Solutions, poklonjeno lokalnim zajednicama, ima za cilj da omogući građanima da budu aktivni učesnici u rješavanju komunalnih problema. U proteklih više od godinu dana, aplikacija je postala digitalni most između građana i lokalnih službi.

Od početka primjene u Zvorniku, aplikacija je primila impresivnih305 prijava, uz vidljiv porast aktivnosti u ljetnim mjesecima – 25 prijava u avgustu 2022. i 26 u julu 2023. Najčešće prijavljivani problemi građana Zvornika su nepropisno parkiranje na zelenim površinama, rezervisanim mjestima i zauzimanje dva parking mjesta, zatim problemi sa javnom rasvjetom i putevima, što ukazuje na visok stepensvijesti o značaju reda i infrastrukture.

U procesu rješavanja prijavljenih problema, Zvornik se može pohvaliti efikasnošću od 78%, što je izvanredan pokazatelj usvajanja digitalne transformacije. Naprimjer, nepropisno parkiranje, posebno na zelenim površinama, rješava se veoma brzo, ponekad za samo dva radna dana. Ovakve efikasne intervencije dobijaju pohvale građana, kao u slučaju kada je divlja deponija uklonjena preko noći, na šta su stanari navedene zgrade izrazili veliko zadovoljstvo.

Komunalna preduzeća u Zvorniku suočila su se s izazovom prilagođavanja novim digitalnim tokovima rada, ali su početne preprekeuspješno savladala zahvaljujući temeljnoj pripremi i edukaciji. Poboljšanje komunikacije unutar zvorničkog tima bilo je važan preduslov da bi upotreba aplikacije postala uspješna u praksi.

S druge strane, Pale imaju sličnu priču, iako su brojke nešto skromnije. Ovdje je uveliko iskorišćen potencijal aplikacije u oblasti saobraćaja, gdje je komunalna policija obradila 27 prijava, a najviše u ljetnim mjesecima. Iako se 70% prijava uspješno rješava, komunalna policija nije nadležna za sve vrste prijava, što ponekad usporava proces.

U prostornom planiranju i stambeno-komunalnim poslovima na Palama, 38 zahtjeva je riješeno brzo i efikasno, dok se neke kompleksnije, kao što je asfaltiranje ulica, planiraju riješiti u skladu sa dugoročnim planovima razvoja infrastrukture.

Iako su izazovi prisutni, kako na početku tako i danas, od edukacije građana o korišćenju aplikacije do brzine reagovanja i rješavanja problema, odgovorni u oba grada prilagođavaju se novonastalim okolnostima i pokazuju da su te prepreke premostive, dokazujući snagu tehnologije kao sredstva za povećanje efikasnosti lokalnih samouprava, ali i učešća i zadovoljstva građana.

Kreatori aplikacije poručuju da je “Građanska patrola” više od pukog digitalnog alata. Ona je odraz težnje lokalnih zajednica za transparentnošću, odgovornošću i napretkom. Kako se njena upotreba širi i poboljšava, raste i potencijal za stvaranje boljih, bezbjednijih i za život prijatnijih zajednica.

Građani mogu besplatno preuzetiovu aplikaciju preko svojih mobilnih telefona i anonimno prijaviti različite vrste problema ili nepravilnosti koje otkriju u svom okruženju./Minela Pamuk/