Druga OŠ:Obilježen Međunarodni dan djeteta

Danas je Međunarodni dan djeteta, pa je tim povodom u Drugoj osnovnoj školi održana prigodna radionica.Radionica Vijeća učenika održana je pod rukovodstvom nastavnice Mirjane Tadić, a učenici su na kreativan i edukativan način kroz igru, ples, recitacije i dramu prikazali važnost djeteta , te njegove obaveze i prava.

Međunarodni dan djeteta obilježava se svake godine 20. novembra jer je toga dana 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta.Kao međunarodni dokument Ujedinjenih naroda, Konvencija sadrži univerzalne standarde koje države moraju garantirati svakom djetetu. Konvenciju je tada potpisalo 196 zemalja, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava u historiji.

Time je svijet dao obećanje da će svoj djeci biti osigurana jednaka prava te da će učiniti sve kako bi se zaštitila i osigurala njihova prava na preživljavanje, razvoj, učenje i razvijanje do punih potencijala.

Relevatne državne vlasti u Bosni i Hercegovini nastoje da unaprijede prava djece u skladu sa ovim Konvencijama. Ipak, još postoje nedostaci koje treba riješiti.