Druga OŠ:Obilježili Dan interneta

Na nivou Bosne i Hercegovine 9. februar je obilježen kao Dan sigurnog interneta, pa je tako bilo i u Drugoj osnovnoj školi Živinice.

Učenici VII, VIII i IX razreda su, zajedno sa svojim nastavnicama Abadžić Ajšom, Halilčević Sabinom, Hajdarbegović Mersihom i pedagogicom Nurkić Mirelom obilježili ovaj važan dan izvođenjem radionice i primjenom metoda kritičkog razmišljanja: drvo problema i mentalna mapa.

Razgovarali su o opasnostima na internetu, ali i o dobrim stranama interneta, o vršnjačkom nasilju na društvenim mrežama i mogućnostima zloupotrebe djece.

Na samom kraju radionice učenicima je preporučeno da posjete i web www.sigurnodijete.ba