Druga OŠ:Obilježili Svjetski dan Roma

Povodom 8. aprila – Svjetskog dana Roma, JU „Druga osnovna škola Živinice“ je, kao i do sada, obilježila ovaj praznik, uz napomenu da smo zbog specifične situacije prinuđeni da sve aktivnosti obavljamo uz primjenu epidemioloških mjera (online).

Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog od 8. do 12. aprila 1971. godine u Londonu, jednog od najvažnijih događaja u historiji romskog naroda.

Usvajanjem odluke o romskoj zastavi i himni na ovom kongresu usvojeni su simboli na romskoj zastavi, zelena boja koja simbolizuje zemlju i plava boja koja simbolizuje nebo. Crveni točak u sredini zastave, predstavlja putovanja i migracije Roma, a službena romska himna temelji se na staroj romskoj pjesmi Gyelem, gyelem (˝Idem, idem˝). Prvi kongres Roma u Londonu, kada su se susreli predstavnici Roma iz 25 zemalja i osnovali Romsku uniju, rezultirao je i proglašenjem službenog romskog jezika (romani chiba), kao i službenim prihvatanjem naziva ˝Rom˝, a što na romskom jeziku znači čovjek.Romi su danas najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini.U našoj školi ima značajan broj učenika Roma i oni su u potpunosti uključeni u sve školske aktivnosti. Ponosni smo na sve njihove i naše zajedničke uspjehe.

Ovim putem želimo da istaknemo našu dugogodišnju saradnju sa nevladinom organizacijom “ROM” Živinice koja realizuje projekat AFIRMACIJA ROMA U ŽIVINICAMA,podržan od strane Federalnog ministarstva obrazovanja. Realizator projekta je Samed Osmanović.

Također je značajna saradnja sa nevladinom organizacijom Zemlja djece,koja pruža veliku podršku u radu sa djecom,naročito romskom.Isto tako ističemo i pomoć koju nam u radu sa romskom djecom pruža Irfeta Ahmetović,aktivistkinja nevladine organizacije Otaharin.

Naši učenici su raznim aktivnostima,u skladu sa trenutnom situacijom,dali svoj doprinos obilježavanju Međunarodnog dana roma(likovni i literarni radovi)./Tim za medije/

Na slikama je nekoliko učeničkih likovnih poruka povodom Dana Roma