Druga OŠ:Održano takmičenje učenika iz fizike

Danas je Druga osnovna škola bila domaćin takmičenja iz matematike učenika VIII i IX razreda s područja Grada Živinice.Na ovo takmičenje učešće je uzelo svih devet osnovnih škola.

Nakon održanog takmičenja proglašeni su najbolji iz nastavnog predmeta fizika.Na takmičenje najboljih “fizičara”Tuzlanskog kantona za VIII razred plasirali su se Hamza Avdić- Prva OŠ,Amar Hodžić-Druga OŠ, Elnur Mahmutbegović-Druga OŠ, Elma Kalajac-OŠ Bašigovci, Nejla Ferizović-OŠ Gračanica, Mubina Balkić-OŠ Bašigovci i Omar Osmanović-OŠ Šerići.

Najviše bodova za VIII razrede osvojili su učenici Druge OŠ-ukupno 120, druga je OŠ Bašigovci 117 i treća Prva OŠ 105 osvojenih bodova.Pojedinačno, najviše bodova osvojili su Hamza Avdić-Prva OŠ sa ukupno 84 boda, drugi je Amar Hodžić-Druga OŠ sa 51 bodom i 3.mjesto Elnur Mahmutbegović -Druga OŠ 46 bodova.

U konkurenciji devetih razreda za takmičenje iz fizike područja Tuzlanskog kantona plasirali su se Majda Jusić-Druga OŠ,Iman Kurtović-Prva OŠ, Ahmed Mrakanović-OŠ Đurđevik, Emina Tulumović-Prva OŠ,Amina Sarajlić-OŠ Đurđevik, Amer Aljić-Prva OŠ i Rijad Abadžić-OŠ Bašigovci.

Prvo mjesto na nivou škola osvojila je Prva OŠ sa ukupnih 232 boda, drugo mjesto je OŠ Đurđevik sa 212 bodova i treće mjesto OŠ Bašigovci 141 bod.Prva tri, odnosno četiri učenika, su Majda Jusić-Druga OŠ 91 bod, koliko ima i Iman Kurtović-Prva OŠ, te Ahmed Mrakanović-OŠ Đurđevik 87 bodova i Emin Tulumović-Prva OŠ 76 bodova.

Priznanja učenicima koji će predstavljati Grad Živinice na takmičenju Tuzlanskog kantona dodjelila je direktorica Druge OŠ Šemsa Džuzdanović.