Druga OŠ:Stručno usavršavanje nastavnika

U vrjeme zimskog školskog raspusta nastavno osoblje taj period koristi za stručno usavršavanje.U Drugoj osnovnoj školi juče i danas održano je nekoliko predavanja.

Tako je danas Aktiv nastavnika razredne nastave organizovao predavanja na teme-“Kako prepoznati teškoće u učenju” i “Upute o unosu podataka u Opis sistem”.Predavanja su održale profesorice Ajša Abadžić i Mersiha Hajdarbegović.

Poznato je da svi učenici nisu podjednako zaintersovani za nastavu i učenje, pa je zadaća prosvjetara da pobude interesovanje kod svih.Takve učenike često karakterišemo da su lijeni, ne mare za napredak, ne pišu domaće zadaće i to umanjuje njihove šanse za uspjehom, te kvalitetan lični rast i razvoj.Otuda je velika obaveza nastavnog osoblja i škole da pomognu takvim učenicima da se aktivno uključe u rad, a o tome više danas je bilo riječi na pomenutim predavanjima.

Juče su također održana zanimljiva predavanja, kao “Uticaj porodične klime na razvoj djeteta”.Riječ je o modelu koji je potrebno ispuniti da bi se omogućio što bolji psiho-socijalni razvoj djeteta, a sve to predstavili su članovi društveno-jezičkog aktiva./M.Nurkić/