Edita Mazić:Materijalna podrška svim majkama

Na posljednjoj redovnoj sjednici Zastupničkog doma Paralmenta FBiH usvojen je Budžet za tekuću godinu u ukupnom iznosu od 5,6 milijardi KM.Budžetom su, između ostalog, planirana sredstva za “Kapitalna ulaganja”, među kojima su i dva projekta značajna za područje Grada Živinice i šire.Riječ je o početku radova na obilaznici oko Živinica, a što su osigurana sredstva od 40 miliona Km, kao i nastavak izgradnje regionalne deponije Eko-Sep.

Bitno je još istaći usvajanje prijedloga Zakona o materijalnoj podršci porodica sa djecom usvojen većinom glasova, a o tome više saznajemo od zastupnice u Parlamentu FBiH Edite Mazić:

“Pomenuti Zakon uređuje dva osnovna prava, a to su pravo na dječiji dodatak i pravo na novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji.Pravo na dječiji dodatak ostvaruju djeca iz porodica čiji prihodi po članu domaćinstva najniže plate u FBiH i to za djecu do navršenih 18 godina života po 103 KM mjesečno.Ovo pravo po prvi puta ostvaruje se iz Budžeta FBiH.

Pravo na novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji ostvariće sve porodilje koje nisu u radnom odnosu, a nalaze se na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje ili su na redovnom školovanju.Mjesečna naknada za ovu vrstu prava iznosi 55 odsto najniže plate u FBiH, a isplaćuje se u periodu od 12 mjeseci u iznosu od oko 300 KM mjesečno.Ovo pravo će se finansirati na kantonalnom nivou, pod uslovima utvrđenim Federalnim propisima”.

Nakon dužeg perioda od pokretanja inicijative, konačno su usvojena ova dva prijedloga, s tim da ih još treba usvojiti Dom naroda BiH, koji juče nije imao potreban kvorum, te je sjednica odgođena.

“Usvajanjem navedenog Zakona želim izraziti zadovoljstvo, jer je time ispravljena dugogodišnja neprvada, koja je posljedica diskriminacije prema mjestu življenja.Nedopustivo je da dijete i majka jednog kantona vrijede više od onih iz drugog kantona.Ovo govorim iz razloga što su u nekim kantonima ova prava isplaćivana u znatno većem iznosu, a u nekim pa skoro nikako.Međutim, usvajanjem navedenog Zakona dolazimo do sistemskih rješenja koja će važiti jednako za sve”, rekla nam je Edita Mazić-zastupnica u Parlamentu Federacije BiH./Š.G./