Edukacija na temu Znakovni jezik

“Udruženje gluhih i nagluhih Grada Živinice, u okviru projekta pod nazivom ” Znakovni jezik u Živinicama”,organizuje edukaciju na temu Znakovni jezik, osnove znakovnog jezika i prava osoba sa invaliditetom.

Edukacija se organizuje za članove Udruženja, za liječnike, medicinsko i pomoćno osoblje u zdravstvenim ustanovama, policijske dužnosnike, zaposlenike u organima opće uprave i pravosuđa i sve ostale zainteresovane.Edukacija će se održati u periodu od 22. do 27.novembra tekuće godine.

Učesnicima će se podijeliti brošure o osnovama komunikacije sa gluhima sa savjetima za lakšu komunikaciju.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti ( sa podacima; Ime i prezime, zanimanje, starosna dob i kontakt mobitel ),putem e -maila na adresu ugnzivinice@gmail.com najkasnije do 15.11.2021. godine. Svi koji se prijave biti će obavješteni o terminu i mjestu održavanja edukacije.

Edukacija o Znakovnom jeziku finansira se odobrenim sredstavima Budžeta Grada Živinice za 2021.godinu./Udruženje gluhih i nagluhih Grada Živinice,dopredsjednik Edis Adrović/