Edukacija pčelara u Banovićima

Savez pčelara Tuzlanskog kantona ima vrsnih praktičara koji svoja saznanja i praksu pčelarenja u ovim teškim bezmednim godinama rado dijele sa svojim kolegama, da bi održali zdrave pčele i ostvarili skromne prinose meda.

Pčelari Senad Hodžić i Dževad Siočić održali su predavanje u udruženju pčelara u Banovićima, a teme su bile:

1. Proljetni razvoj pčelinjih zajednica
2. Kontrolisano rojenje pčela

“Predsjednik Saveza pčelara TK Fadil Vrtagić je upoznao pčelare u Banovićima o radu i rezultatima Saveza na realizaciji i povećanju novčanih podrški u TK sa 6 KM po košnici u 2018. godini na 20 KM u 2021.godini”, rekao nam je Suad Selimović iz Privredne komore TK, koji je velika podrška svim poljoprivrednim granama.