Eko problematika:Smeća sve više

Teško je pronaći neko mjesto na području Grada Živinica, ranije općine Živinice, a da nema smeća.Nalazi se u blizini kuća, naselja, izletničkih mjesta…

Na snimku Ajdina Brčaninovića vidi se kako to izgleda u blizini prognaničkog naselja Litve, gdje je rijeka i njena obala prepuna raznog otpada.Umjesto da se reciklira, većina smeća završi u rijekama, zagađujući kako zemlj, tako i vodu.

Ovo je odavno katastrofa! Ljudi bacaju sve u rijeku, ne samo plastiku. Tu su i leševi mrtvih životinja, tamo možete naći bilo šta!

Podsjećamo da se u BiH dnevno baci od 100 do 200 tona plastičnog smeća./N.Č./