Eko Sep: Potpisan Ugovor o kreditu za regionalnu deponiju

Poznati su problemi oko odlaganja otpada, zbog čega na području općina Živinice, Banovići i Kladanj ima na stotine divljih deponija, koje u značajnoj mejri zagađuju okolinu. Da bi se to spriječilo i izgradila deponija za odlaganje sekundarnih sirovina formirana je firma Eko-Sep za tri pomenute općine, sa sjedištem u Živinicama.

Sve nedoumice su otklonjene, pošto je danas potpisan Ugovor o kreditnom zaduženju od Evropske banke. Svoje potpise za kreditno zaduženje stavili su načelnici općina Banovići Midhat Husić, općine Kladanj Jusuf Čavkunović i gradonačelnik Živinica dr.Samir Kamenjakvić.

Direktorica EBRD za BiH Emanuela Naessl je tim povodom rekla:

„Za nas je ovo veliki projekt od 5 miliona EURa za ove tri općine, za deponiju i recikliranje otpada.Ovo je jedna od šest deponija u BiH, pa se iz tog može zaključiti od kolike je to važnosti za ovve tri općine.Korist će imati preko 180 hiljada ljudi i ovaj projekt je veoma važan jer će imati pozitivan uticaj na okoliš i manje prostora za izbijanje požara.Komunalne usluge u ovom dijelu TK bit će na znatno višem nivou“.

JP Eko Sep formirana je prije 5 godina, a nakon dnašnjeg kreditnog zaduženja gradonačelnik Živinica Kamenjaković kaže:

“Izgradnja centra za prikupljanje otpada ukupno košta 7,5 miliona Eura, te smo dakle uspjeli od Evropske banke dobiti zajam od 5 miliona Eura, od SIDE smo dobili 2,5 miliona Eura koje garantuje Evropska banke, i 740.000,00 Eura smo dobili kao dodatnu pomoć od Evropske banke kada je u pitanju nadzor i tenderi i ostale dokumentacije koja se tiče kredita.Današnjim potpisivanjem Ugovora sa Evropskom bankom stekli su se preduslovi da sa izvođačima potpišemo ugovore, te bi rok za izgradnju deponije bio 13 mjeseci.Ono što me posebno raduje jeste da se radi o veoma velikom projektu, koji otvara mogćnost kada je u pitanju naknadna obrada otpada gdje bi mogli vršiti dodatnu reciklažu”.

Direktor JU Eko Sep Živinice dr.Selmir Šljivić ističe zadovoljstvo današnjim potpisivanjem Ugovora o kreditnom zaduženju i početku gradnje ove značajne deponije:

„Dinamika radova nakon potpisivanja sporazuma od strane tri načelnika i odobrenim kreditnim sredstvima očekujemo početak radova na regionalnoj deponiji februara naredne godine , kada će novac biti operativan.U drugoj fazi radova deponije stvorit će se uslovi za proizvodnju toplotne ili električne energije, čime će cio projekat biti u potpunosti zaokružen. Trenutno se završavaju radovi na ograđivanju oko deponije i protivpožarni put od takođe grant sredstava vrijednosti 350.000 KM“, rekao je direktor Šljivić.

Prema riječima načelnika općine Kladanj Jusufa Čavkunovića, regionalna deponija je važna, ne samo za pomenute tri općine, već i šire prostore:

“Poznato je da samo ove tri općine imaju preko 180 hiljada stanovnika i radi se o značajnom projektu, kojim će se trajno riješiti odlaganje otpada“./Š.G.