Eko-Zeleni TK:Međunarodni dan obrazovanja o zaštiti okoliša

Eko zeleni Tuzlanskog kantona nastavljaju aktivnosti iz svojeg domena aktivnosti, pa će tako već u petak,26.januara, organizovati obilježavanje Međunarodnog dana obrazovanja o zaštiti okoliša.

Na okruglom stolu u tuzlanskom Dramaru bit će apsolvirane 4 teme, a više o tome saznajemo od predsjednika Ekkološkog saveza EKO-ZELENI Tuzlanskog kantona dr.sc.Muhameda Omerovića:

“Nakon uvodnih obraćanja predstavnika nevladinih organizacija i stručnih službi zaštite okoliša, predstavit ćemo značaj Međunarodnog dana obrazovanja o zaštiti okoliša, prema smejrnicama i odlukama Ujedinjenih nacija.Potom nastavljamo ekološkom debatom i raspravi ekološke inovacije u zaštiti okoliša i mjere za unapređenje kvaliteta okoliša(zelena tranzicija) i na kraju imamo zaključke i ekološke poruke”.

Deklaracija o Svjetskom danu obrazovanja o zaštiti životne sredine je usvojena 1972. godine na Konferenciji Ujedinjenih nacija u Štokholmu, gdje se posebno naglašava važnost obrazovanja o zaštiti životne sredine, naglašena je potreba stvaranja zajedničkih principa i kriterija koji će biti ponuđeni cijelom čovječanstvu kao inspiracija u očuvanju i unapređenju životne sredine.

Obrazovanje za životnu sredinu je dinamičan i participativni proces koji ima za cilj da probudi u ljudima svijest koja omogućava da ekološki problemi budu identifikovani.O svemu tome i još puno toga bit će riječi na okruglom stolu EKO Zelenih TK u petak, 26.januara, u prostorijama tuzlanskog Dramar centra./Š.G./