Eko zeleni TK:Obilježavanje Dana klimatskih promjena

Danas su u Lukavcu započete aktivnosti u saradnji sa Domom kulture Lukavac na obilježavanju Svjetskog dana klimatskih promjena koji dolazi 4.novembra.

Tim povodom zasadili smo parkovsko drvo Gingko biloba u okruženju Doma kulture Lukavac i dali ekolosku poruku da svaki pojedinac regije ove jeseni zasadi po nekoliko sadnica u svojoj zajednici i tako doprinesemo ublazavanju klimatskih promjena.U pripremi su brojne eko akcije sadnje četinara i lišćara u regiji/pošumljavanja.Kao podrška Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama pozivamo stanovnistvo i privredu da sadimo drveće.

Gradskoj biblioteci Lukavac smo dodjelili stručnu ekološku i pedagošku literaturu i edukativni ekološki materijal za korisnike biblioteke./Press Eko zeleni TK/