Ekonomsko i društveno osnaživanje žena

Na tržištu rada u našoj zemlji prisutna je rodna neravnopravnost koja se ogleda u nejednakim mogućnostima u samom traženju i dobivanju zaposlenja, nejednakoj prisutnosti na određenim profesionalnim pozicijama, manjoj ekonomskoj dobiti žena u odnosu na muškarce itd.

Nepovoljan položaj žene na tržištu rada samo je refleksija stvarne ženske pozicije u društvu, njene uloge i očekivanja društva. Trenutna ekonomski i socijalno izazovna vremena posebno su plodno tlo za deskriminaciju žena u sferi zapošljavanja, rada i općenito u društvu.

S obzirom da se ekonomska i društvena participacija žena smatra preduvjetom za ravnopravnost spolova te da bez ravnopravnog učešća žena na tržištu rada i u društvu jedne zemlje nema stvarnog napretka i rasta, Amica Educa kontinuirano tematizira ovu problematiku te u skladu sa time i organizira ovaj okrugli sto.

Cilj okruglog stola je promocija i javno tematiziranje važnosti ekonomskog i društvenog osnaživanja žena u svrhu povećanja zapošljivosti i doprinosa razvoju zajednice.Okrugli sto se organizira u okviru projekta „Osnaživanje žena za akcije u zajednici – Grad Živinice“.

Agenda, teme i predavači/ce okruglog stola:

13:00 – 13:05 Zvanično otvaranje i predstavljanje uvodničara/ki i tema okruglog stola
Moderatorica Ivona Erdeljac, program direktorica Udruženja Amica Educa.

13:05 – 13:20 Izlaganje „Stanje, potrebe i prepreke u ekonomskom i društvenom osnaživanju žena”
Almir Paočić, direktor Centra za edukaciju i obrazovanje

13.20 – 13.35 Izlaganje „Programi podrške Službe za zapošljavanje Živinice dostupni nezaposlenim ženama”; Amir Selimović, šef Biroa za zapošljavanje Živinice

13.35 – 13.50 Izlaganje „Lična uspješna priča: kako sam se ekonomski i društveno osnažila”
Sanela Čićkušić, korisnica projekta „Osnaživanje žena za akcije u zajednici”

13.50 – 14.10 Prijem korisnica projekta u Savjet žena Grada Živinice: Obraćanje predstavnice Grada Živinice, Nermina Mahmutbegović, viši samostalni referent za pravne poslove

14.10 – 14.30 Pitanja,diskusija, definiranje zaključaka i preporuka

Učesnici/eokruglog stola će biti predstavnici/e institucija relevantnih za ekonomski i društveni razvoj grada Živinice, učesnice projekta Osnaživanje žena za akcije u zajednici, te građani/ke Grada Živinice./Ivona Erdeljac-koordinatorica projekta/