Elektrodistribucija:Novi prekidi snabdijevanja strujom

Dana 21.07.2022.godine u vremenu 9 do 13 sati, zbog izrade faseda na Energatskom objektu 35/10kV Živinice 1, doći će do isključenja dalekovoda DV 10kV Maline.

Pomenuto trafo područje obuhvata Vodovod Pješinac,Karaula Partizanska ulica ,Lug,Lug 2 ,Maline ,Strašanj 1 lijeva strana magistralnog puta ,Sprečka ,XXIV ulica, Strašanj 2,Oskova ušće,Šljunkara ,Lučići ,Lučići 2,Barički gaj 1.,G.Živinice,Škola Trumići,Spahići ,Rasadine, Kopjevići,Brezik ,Višća 3 , Šišići, Davulije./Miroslav Tadić-tehničar za upravljanje mrežom/