Elektroprivreda:Područje Dubrava bez struje

Zbog radova na montaži oprme na novougrađeni ABS na DV 10 kV Begići, područje Dubrava ostaje bez napajanja električnom energijom na dan 9.mart 2023.godine.

Struje neće biti od 9 do 15 sati.

Područje bez napajanja: Civilni aerodrom ugovoreni,Dubrave autoput, Krževići,Dubrave
centar,Dubrave 3,Kadrići,Huisići i Begići.