Farma Spreča:Budući agronomi imali šta vidjeti

Studenti Agronomije, III godina, animalna proizvodnja, posjetili su najorganiziraniju farmu u BiH, Farmu Spreča u Vukovijama.U pratnji asistenata mr.Mustafića i dr. Noćajevića dočekani su od direktora Farme Spreče, mr.Karić Saida.

Studenti su imali priliku da čuju i vide najorganizovaniji rad u jednom kompleksom sistemu kao što je farma. Od smještaja, preko ishrane i brige o pojedinim kategorijama grla,kao i odgovornost u zaštiti okoliša, izuzetno odgovorno se radi na farmi Spreča.

Poseban akcenata posjete dato je energetskoj efikasnosti na farmi Spreča.Naime, radi se postrojenje za proizvodnju bioplina i digestata,koji će koristiti nusproizvod,stajnjak, kao i drugi organski otpad iz farme.

Postrojenje je prvo ovakvog tipa u Federaciji BiH ,koje će proizvoditi električnu energiju,toplotu i izuzetno kvalitetno đubrivo,sa kvalitetnim makro i mikro elemenata,te će to đubrivo biti bez neprijatnih mirisa,sa povoljnim omjerom C i N. Ovo postrojenje treba da se pusti u probni rad početkom godine.Ovom prilikom se zahvaljujemo direktoru farme mr. Kariću Saidu, kao i uposlenicima koji su iskazali veliku ljubaznost i stručnost tokom posjete”, rekao nam je profesor dr.Sead Noćajević.