Forum žena SDP:Posjeta Centru”Mali svijet”

Povodom 8. oktobra, Međunarodnog dana humanitarnih akcija, članice FOŽ SDP Živinice posjetile su Centar „Mali svijet“ u Dubravama Donjim. Tom prilikom su razgovarale sa koordinatoricom Dijanom Nikolić i uručile skromne poklone u vidu didaktičkog materijala.

Centar za ranu intervenciju i rehabilitaciju djece s poteškoćama u razvoju djeluje u okviru Udruženja „Mali svijet“ Lukavac. Kapacitet ovog Centra je mnogo manji od potreba djece za ovom vrstom podrške. Kako je veliki broj djece sa područja grada Živinica korisnik podrške ovog Centra, uz pomoć prijatelja Udruženje „Mali svijet“ je otvorilo svoje odjeljenje u Područnoj školi u Dubravama Donjim.Korištenje prostora omogućilo je Ministarstvo obrazovanja i nauke TK.

Centar je otvoren prije šest mjeseci i još je u fazi opremanja kabineta za individualan rad sa djecom, te senzorne sobe. Oprema koja je neophodna je jako skupa i nabavlja se putem raznih projekata na koje apliciraju, donacijom prijatelja Centra, te kupovinom „na rate“ i plaćanja roditelja.

Trenutno u Udruženju u Dubravama Donjim je 54 djece i još ih je na čekanju. Na ovaj način je djeci sa poteškoćama u razvoju omogućeno da ostvare svoj puni potencijal.

Centar „Mali svijet“ je od velike važnosti za ranu detekciju i rehabilitaciju, te pružanju podrške djeci s poteškoćama u razvoju i njihovim roditeljima. A kao takav trebao bi biti prepoznat i podržan od svih relavantnih nadležnih institucija./Podpredsjednica FOŽ SDP ŽIVINICE Elzina Hajdarević Spahić/