Gdje neće biti struje narednih dana?

 

Zastoj u snabdijevanju strujom bit će 03.08.2023.godine od 9 do 16 sati zbog zamjene stubova  na području Hođžići ,Kadići ,Priluk 1,Priluk škola,Grablje,Klapići ,Priluk jezeroi Poljići.

Za petak 04.08.2023. godine od 09 do 11 sati radi puštanja nove TS Dubrave aerodorom pod napon, neće biti električne energije.U tom terminu neće biti električne energije na području Dubrave autoput, Krževići,Dubrave centar,Dubrave 3,Kadrići,Huisići i Begići.

U nedjelju, 06.08.2023.godine, od 09 do 13 sati struje neće biti na području Barišići, 2 Barišići, 3 „Ulica „Sjever“, Malagić ,Đug auto,Grgić ,Maline polje ,Agra,Kera Disk Betonjara Paprikić, Maline polje 2 i Luxsus.U ovim mjestima struje neće biti radi povećanja priključne snage za PO KERA & DISK./M.Tadić/